Về chúng tôi

V/v công bố thông tin bất thường Tổng công ty Điện lực miền Nam

  • 09:39 - 24/11/2022
  • 693

Thực hiện quy định tại Điều 24 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Tổng công ty Điện lực miền Nam kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc thay đổi người quản lý của doanh nghiệp như sau:

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-HĐTV ngày 18/11/2022 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam, ông Lê Văn Trang – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam kể từ ngày 18/11/2022.

Tổng công ty Điện lực miền Nam kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để công bố thông tin theo quy định./.

File công bố đính kèm TẠI ĐÂY

Xem công bố thông tin doanh nghiệp TẠI ĐÂY

- - Ban TCNS EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan