Lĩnh vực hoạt động

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC ĐẨY MẠNH SỐ HÓA CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

  • 14:35 - 14/12/2022
  • 127

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) về mục tiêu chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Trong những ngày đầu năm 2022, Công ty Điện lực Bình Phước (PC Bình Phước) đã đưa ra kế hoạch đẩy mạnh công tác số hóa các quy trình nghiệp vụ của Công ty.

Cụ thể đầu năm 2022, PC Bình Phước đăng ký với EVNSPC 05 hạng mục xây dựng phần mềm ứng dụng và được phê duyệt giao nhiệm vụ thực hiện 03 hạng mục xây dựng các phần mềm “Quản lý thuế thu nhập cá nhân người lao động”, “Kiểm soát hồ sơ thanh toán Năng lượng mặt trời mái nhà” phần mềm "Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp điện trung áp”.

Đến nay, phần mềm “Quản lý thuế thu nhập cá nhân người lao động” đã hoàn thiện và đang trong quá trình cập nhật dữ liệu để triển khai ứng dụng. Hai phần mềm “Kiểm soát hồ sơ thanh toán Năng lượng mặt trời mái nhà” phần mềm "Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp điện trung áp” được EVNSPC đề nghị dừng trong quá trình xây dựng do trùng với các phần mềm mà EVN đang triển khai. Trong thời gian tới khi đưa vào triển khai áp dụng phần mềm “Quản lý thuế thu nhập cá nhân người lao động” sẽ hỗ trợ rất nhiều cho PC Bình Phước cũng như các đơn vị về công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân, quản lý người phụ thuộc mà trước đây phải thực hiện bằng thủ công mất rất nhiều thời gian, công sức mà dễ dẫn đến sai sót.

Phân hệ Quản lý thuế thu nhập cá nhân - HRM

 

Ngoài các hạng mục chuyển đổi số được EVNSPC phê duyệt thực hiện, PC Bình Phước cũng đã triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách các thủ tục hành chính trong công tác quản lý nội bộ của đơn vị. Cụ thể là xây dựng và triển khai ứng dụng phần mềm “Kiểm soát tuân thủ trong cơ quan” và phần mềm “Quản lý mật khẩu công tơ điện tử”.

Phần mềm Kiểm soát tuân thủ đang ứng dụng tại PC Bình Phước

 

Trong đó, phần mềm “Kiểm soát tuân thủ trong cơ quan” đã được EVNSPC công nhận ý tưởng, cải cách hành chính năm 2022. Các phần mềm đã góp phần nâng cao chất lượng quản lý của đơn vị, giảm bớt các thủ tục thủ công, giúp công tác thống kê, báo cáo được kịp thời và nhanh chóng..

Gia đoạn 2023-2025, PC Bình Phước tiếp tục triển khai đến các đơn vị đăng ký các giải pháp cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, nhằm nâng cao tỉ lệ số hóa các thủ tục hành chính, các quy trình nghiệp vụ của PC Bình Phước để góp phần nâng cao chất lượng quản lý, nâng cao năng suất lao động của đơn vị./.

Trần Khánh Hưng - PC Bình Phước
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan