Tin tức & truyền thông

Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam làm việc tai Công ty Điện lực Cà Mau

  • 08:00 - 12/12/2022
  • 478

Để nắm bắt những chỉ tiêu kinh doanh thực hiện 11 tháng đầu năm, phương hướng kế hoạch còn lại năm 2022, Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đến làm việc với Công ty Điện lực Cà Mau (PCCM) để hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn mà đơn vị đang còn gặp phải.

Đoàn công tác EVNSPC đã nghe PCCM báo cáo tình hình công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Cụ thể, điện thương phẩm 11 tháng PCCM thực hiện là 1.574.163.259 kWh tăng 9,08% so cùng kỳ, đạt 93,37% so với kế hoạch EVNSPC giao. Trong đó, thành phần Công nghiệp xây dựng tăng 9,84%; Thành phần Quản lý tiêu dùng dân cư tăng 5,41%; Nông, lâm, thủy tăng 17,37%; Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng tăng 16,69%; Các hoạt động khác tăng 5,32%.

Về tổn thất điện năng, PCCM xác định theo điện thương phẩm 11 tháng là 5,46%, thấp cùng kỳ năm 0,41%, thấp hơn kế hoạch EVNSPC giao 0,2%. Giá bán điện bình quân, đạt 1.909,19 đ/kWh, cao hơn 37,54 đ/kWh so với cùng kỳ (1.871,65 đ/kWh), cao hơn 1,19 đ/kWh so với kế hoạch EVNSPC giao (1908,00đ/kWh).

 

Lãnh đạo PCCM báo cáo tại buổi làm việc

Với công tác thanh toán không dùng tiền mặt, tỷ lệ giao dịch thanh là 99,46%, cao hơn 4,46% so với EVNSPC giao; tỷ lệ khách hàng trích nợ tự động qua tài khỏa ngân hàng, ví điện tử của KH, Mobile Money thực hiện là 91,60%, cao hơn 41,60% so với EVNSPC; Thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ điện có thu phí thực hiện là 100%, đạt cao hơn 5% so với EVNSPC.

Tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện được thực hiện theo phương thức điện tử toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ (%). Ký điện tử từ đầu quy trình thực hiện đến hồ sơ cuối cùng (OTP, CA hoặc hình thức khác...) thực hiện đạt 100% so với kế hoạch EVNSPC giao (100%).

Các chỉ tiêu dịch vụ điện trực tuyến như: Tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ cung cấp điện qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng (TTCSKH) và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công Quốc gia (TT/DVCQG); Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4; Điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện, tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%/100%. Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) thực hiện là 81,01%, cao hơn 21,01% so với kế hoạch SPC giao (60%). Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua môi trường mạng email/ App/Zalo…. tỷ lệ thực hiện 90,6%, cao hơn kế hoạch giao 20,6%. Tỷ lệ yêu cầu của khách hàng được PCCM thực hiện đúng thời gian cam kết đạt 99,03% cao hơn 3,03 % so với kế hoạch EVNSPC giao.

Ý kiến phát biểu của các đơn vị trực thuộc EVNSPC

Hóa đơn tiền điện phải điều chỉnh liên quan đến chỉ số công tơ bao gồm: ghi chỉ số định kỳ, treo tháo, nhập chỉ số, toàn PCCM đã điều chỉnh 14 HĐ, thấp hơn 65 hóa đơn so kế hoạch SPC giao (79 HĐ) và thấp hơn 53 hóa đơn so với kế hoạch phấn đấu của PCCM (67 hóa đơn). Tiết kiệm điện được 37,2 triệu kWh, đạt 2,31% sản lượng điện thương phẩm và cao hơn 0,21% so với kế hoạch giao (2,1%). Công tác thu tiền điện đạt 99,94% số phải thu.

Tỷ lệ các công việc hiện trường sử dụng thiết bị di động và cập nhật dữ liệu online đạt 100%. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai App thi công ngoài hiện trường trên thiết bị di động trong chương trình ứng dụng hiện trường vẫn còn phát sinh lỗi trong quá trình thực hiện, hiện PCCM đang phối hợp với SPCIT để hoàn thiện trong thời gian tới.

Để đạt được những thành tựu như vậy, PCCM có được những thuận lợi nhất định, đó là sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của EVNSPC, ngay từ đầu năm trong việc xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, cũng như đề ra các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu KD-DVKH năm 2022. Công tác phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ giữa các Đơn vị, đặc biệt là sự phấn đấu, nỗ lực đáng biểu dương của các cá nhân/tập thể Điện lực, qua đó đã góp phần hoàn thành sớm một số chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng, trong đó có một số chỉ tiêu gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của các Ban nghiệp vụ, các đơn vị phụ trợ trong việc xây dựng công cụ, thực hiện một số bước trong luồng nghiệp vụ, hỗ trợ xử lý lỗi,…giúp cho việc triển khai ký lại HĐMBĐ hình thức điện tử, thu thập - cập nhật thông tin khách hàng thuận tiện hơn.

Ý kiến phát biểu của các Ban nghiệp vụ thuộc EVNSPC

Bên cạnh thuận lợi, PCCM còn gặp những khó khăn như: công tác dự báo phụ tải; Công tác thu tiền điện; Ký lại HĐMBĐ hình thức điện tử; Công tác phối hợp sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi cung cấp các dịch vụ điện.

Ông Nguyễn Văn Lý – Phó Tổng Giám đốc EVNSPC đánh giá cao những nỗ lực của PCCM, đặc biệt là đơn vị đã hoàn thành 15 chỉ tiêu then chốt, có 5 chỉ tiêu đứng đầu so với các Công ty Điện lực trong toàn EVNSPC.

Về nhóm nhóm giải pháp để tháo gỡ những khó khăn trên, ông Nguyễn Văn Lý chỉ đạo PCCM bám sát vào đó để thực hiện cho kỳ quyết. Các Ban nghiệp vụ thuộc EVNSPC hỗ trợ PCCM tháo gỡ những khó khăn trên./.

Thanh Hiếu - PC Cà Mau
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan