Lĩnh vực hoạt động

THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SCAN TO BIM TRẠM BIẾN ÁP 110KV ĐỨC LẬP, TỈNH LONG AN

  • 14:52 - 14/12/2022
  • 243

Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin đối với các đơn vị tham gia vào hoạt động thiết kế, xây dựng công trình truyền tải điện còn đơn lẻ, rời rạc, thiếu tính liên thông giữa các đơn vị, giữa các khâu trong quá trình lập kế hoạch, thiết kế, phân tích lựa chọn phương án, quản lý, điều hành thi công, nghiệm thu hoàn thành, khai thác vận hành công trình. Việc kiểm soát hồ sơ, lưu trữ các thông tin công trình còn nặng tính thủ công, thiên về giấy tờ lưu kho làm hạn chế khả năng tra cứu thông tin, chia sẻ thông tin,…

 

Giao diện quy trình Scan to 3D/BIM

Để đáp ứng kế hoạch triển khai chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2022, định hướng đến 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), cũng như chuẩn bị cơ sở hạ tầng, quy trình và đánh giá cho việc thí điểm, áp dụng mô hình "scan to BIM" (Building Information Modeling - Mô hình thông tin xây dựng), tiến tới ngày càng nhiều dự án công trình hiện hữu cần scan to BIM, tiến tới mục tiêu lớn hơn đó là quản lý cơ sở dữ liệu, tài sản, vận hành tất cả các trạm biến áp trên nền tảng số. Do đó, việc thí điểm thực hiện đề án scan to BIM trạm biến áp 110kV Đức Lập, tỉnh Long An là rất cần thiết.

 Phạm vi thực hiện đề án, bao gồm: Xây dựng mốc chuẩn, xác định tọa độ VN2000 cho các ranh hàng rào trạm, nhằm làm cơ sở cho máy scan xác định tọa độ cũng như để cập nhật mô hình chính xác nhất, để lưu cho các trạm hiện nay chưa có VN2000. Xây dựng mô hình thông tin BIM từ scan to BIM cho toàn công trình trạm, bao gồm tất cả phần cơ sở hạ tầng, phần xây dựng trạm, phần điện.

Giải pháp công nghệ ứng dụng: Ứng dụng công nghệ scan tiên tiến hiện nay để quét toàn bộ trạm, dữ liệu thu thập được dạng Point Cloud; Môi trường dữ liệu chung (CDE): Autodesk BIM 360, Autodesk Build; Nền tảng Phần mềm thiết kế: chủ yếu Autodesk Revit Architecture/Structure, Autodesk Civil 3D, Autodesk Revit MEP, hoặc các phần mềm tương đương khác; Mức độ phát triển thông tin, mức độ chi tiết: từ LOD 200 đến LOD 350.

 

Trạm biến áp 110kV Đức Lập trong công cụ “FM trên 3D”

Ưu điểm scan to BIM: Loại bỏ lỗi của con người so với xây dựng truyền thống; Dữ liệu được thu thập trong một khoảng thời gian ngắn hơn; Thông tin có thể được chia sẻ nhanh hơn; Các thành viên tham gia cần truy cập trang web một lần để thu thập dữ liệu.

Việc hoàn thành thí điểm thực hiện đề án scan to BIM trạm biến áp 110kV Đức Lập, tỉnh Long An sẽ góp phần hoàn thành một phần nhiệm vụ Chuyển đổi số của EVNSPC trong năm 2022. EVNSPC, Công ty Điện lực Long An đã, đang và sẽ tăng tốc nhanh trong quá trình chuyển đổi số với tầm nhìn trở thành một doanh nghiệp công nghệ số thuộc lĩnh vực năng lượng, đồng hành sát sao cùng tiến trình phát triển năng lực số của nền năng lượng quốc gia./.

Nguyễn Thế Đăng - PC Long An
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan