Lĩnh vực hoạt động

EVNSPC: ĐÀO TẠO KIẾN THỨC NỀN TẢNG ITIL PHỤC VỤ TRIỂN KHAI ITSM GIAI ĐOẠN 1

 • 08:35 - 03/03/2023
 • 350

Trong 3 ngày từ ngày 15-18/2/2023, Công ty CNTT điện lực miền Nam (SPCIT) cùng phối hợp Liên danh Tabviet-Infonet đã đào tạo kiến thức nền tảng về quản lý dịch vụ công nghệ thông tin theo chuẩn ITIL v3 phục vụ triển khai "Hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin (ITSM) giai đoạn 1 cho Tổng công ty Điện lực miền Nam" (gọi tắt là ITSM).

Tham dự đào tạo khoảng 70 học viên gồm có ông Vương Hữu Ngọc - Trưởng ban VTCNTT, ông Văn Thanh Huy- Giám đốc SPC.IT, Ban VTCNTT, Lãnh đạo và các CBCNV đang công tác công nghệ thông tin tại đơn vị tại văn phòng cơ quan EVNSPC, Công ty CNTT ĐLMN (SPCIT), Công ty Điện lực Bình Dương đang phụ trách liên quan đến chủ sở hữu dịch vụ (service owner), chủ sở hữu quy trình và quản lý quy trình (Process owner và Process Manager), điều phối và hỗ trợ dịch vụ (ServiceDesk). 

 

 

Mục tiêu của chương trình đào tạo giúp các học viên nắm vững những kiến thức cơ bản, tổng quan về nền tảng ITIL một bộ khung chuẩn hóa ITSM, các mục đích, yêu cầu khi sử dụng; và giúp học viên nắm rõ các quy trình, các yêu cầu về các đối tượng trong hệ thống ITSM. Chương trình đào tạo gồm các nội dung như:

 1. Service Strategy (Chiến lược Dịch vụ): tập trung vào việc phát triển chiến lược cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, bao gồm việc định nghĩa giá trị dịch vụ, xác định các yêu cầu của khách hàng, và quản lý tài sản CNTT.
 2. Service Design (Thiết kế Dịch vụ): thiết kế các dịch vụ công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, bao gồm việc xác định các yêu cầu của khách hàng, thiết kế cấu trúc dịch vụ, xác định các yêu cầu về kỹ thuật và cơ sở hạ tầng, và đảm bảo rằng dịch vụ có thể được triển khai và quản lý một cách hiệu quả.
 3. Service Transition (Chuyển đổi Dịch vụ): triển khai các dịch vụ mới hoặc cải tiến dịch vụ hiện có, bao gồm việc lập kế hoạch triển khai dịch vụ mới, kiểm tra và chấp nhận dịch vụ, và quản lý rủi ro và sự cố trong quá trình chuyển đổi.
 4. Service Operation (Vận hành Dịch vụ): vận hành các dịch vụ công nghệ thông tin, bao gồm việc quản lý sự cố, giám sát dịch vụ, quản lý điều hành, và quản lý quy trình kinh doanh.
 5. Continual Service Improvement (Cải tiến Liên tục Dịch vụ): cải tiến quy trình và dịch vụ công nghệ thông tin liên tục, bao gồm việc thu thập phản hồi từ khách hàng và đưa ra cải tiến dựa trên những phản hồi đó.

Để đạt được các tiêu chuẩn quy trình này, việc triển khai ITSM là một trong những công cụ quản lý gắn kết giữa người dùng và tổ chức thông qua cam kết của toàn bộ tổ chức, đồng thời đòi hỏi đầu tư tài chính và nhân lực để triển khai và duy trì hệ thống.

Kết thúc khóa đào tạo, các học viên được giảng viên chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm khi tham gia vận hành hệ thống và tự tin nắm vững những kiến thức trên để triển khai, vận hành hệ thống sẽ đảm bảo chính xác, đúng quy trình, đem lại hiệu quả cao nhất tại đơn vị. Đây là một trong những khóa đào tạo triển khai lộ trình chuyển đổi số EVNSPC đã và đang thực hiện giai đoạn 2023-2025./.

ITSM là viết tắt của Information Technology Service Management, là một phương pháp quản lý và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) để đáp ứng nhu cầu của khách hàng,  tập trung vào quản lý dịch vụ và giải quyết sự cố trong môi trường CNTT, hướng đến việc đảm bảo rằng dịch vụ được cung cấp phù hợp với nhu cầu và mong muốn của khách hàng, giúp tổ chức CNTT tăng cường sự chuyên nghiệp hóa, nâng cao hiệu quả và giảm chi phí trong quản lý và cung cấp các dịch vụ CNTT.

ITSM (Information Technology Service Management) là một hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin, bao gồm nhiều quy trình để giúp tổ chức quản lý, cung cấp và cải thiện chất lượng các dịch vụ CNTT.

 1. Quy trình Quản lý Cấu hình (Configuration Management): Quản lý thông tin về tài sản CNTT của tổ chức, bao gồm phần cứng, phần mềm, các kết nối, tài liệu và các thông tin liên quan khác.
 2. Quy trình Quản lý Vận hành (Operations Management): Đảm bảo hoạt động hiệu quả và ổn định của các dịch vụ CNTT, bao gồm quản lý sự cố, quản lý cập nhật và khắc phục sự cố.
 3. Quy trình Quản lý Dịch vụ (Service Management): Cung cấp các dịch vụ CNTT cho khách hàng, bao gồm quản lý yêu cầu dịch vụ, quản lý thời gian giải quyết yêu cầu và quản lý mức độ hài lòng của khách hàng.
 4. Quy trình Quản lý Thay đổi (Change Management): Quản lý các thay đổi về cấu hình, phần mềm, quy trình và hạ tầng, đảm bảo tính ổn định và đảm bảo sự thay đổi được triển khai đúng cách.
 5. Quy trình Quản lý Vấn đề (Problem Management): Tìm kiếm và giải quyết các vấn đề, tìm kiếm nguyên nhân của sự cố và đưa ra các giải pháp cho các vấn đề tái diễn.
 6. Quy trình Quản lý Dự án (Project Management): Quản lý dự án liên quan đến CNTT, bao gồm lập kế hoạch, triển khai, giám sát và đánh giá kết quả.
 7. Quy trình Quản lý Cung cấp (Supplier Management): Quản lý mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ CNTT của tổ chức, đảm bảo các dịch vụ được cung cấp đúng cách và đáp ứng các yêu cầu của tổ chức.

Nguồn Tài liệu đào tạo của Nhà thầu liên danh Tabviet-Infonet

 

 

Nguyễn Thái Bình - SPCIT
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan