Lĩnh vực hoạt động

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN QUẢN LÝ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

  • 11:13 - 09/03/2023
  • 317

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức khởi động Dự án Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin hay còn được gọi là dự án ITSM (Information Technology Service Management), đây là một trong những dự án thuộc lộ trình Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của EVNSPC. Theo đó, Tổng công ty giao Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam làm đơn vị quản lý dự án và Liên danh TABViet – INFONET là nhà thầu được xét chọn để xây dựng và triển khai dự án giai đoạn 1. 

Đến tham dự khởi động dự án gồm có:  Ông Nguyễn Công Hầu – Phó Tổng giám đốc EVNSPC, Ông Vương Hữu Ngọc – Trưởng ban Viễn thông và Công nghệ thông tin EVNSPC, Lãnh đạo cùng các chuyên gia Liên danh TABViet – INFONET, các lãnh đạo và chuyên viên là các thành viên tham gia triển khai dự án tại đơn vị gồm: Khối cơ quan Tổng công ty, Công ty Điện lực Bình Dương, Công ty CNTT Điện lực miền Nam.

Trong giai đoạn 1, ba đơn vị được EVNSPC chọn tiếp nhận và vận hành hệ thống là: Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Bình dương và Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam.

Theo Dự án Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin được thiết kế và xây dựng trên nền tảng ITIL (Information Technology Infrastructure Library) và vận hành trên phần mềm ServiceDesk Plus MSP, bao gồm:

  • Về qui trình: Quy trình quản lý yêu cầu/ Service Request Management Process; Quy trình quản lý sự cố/ Incident Management Process; Quy trình quản lý vấn đề/ Problem Management Process; Quy trình quản lý thay đổi/ Change Management; Quy trình quản lý cấu hình/ Configuration Management (CMDB)

 

Mô hình tổng thể về ITIL

 

  • Về mô hình tổ chức các cấp quản lý, vận hành và khai thác: Đáp ứng 4 cấp: Tổng công ty (Cấp 1), các công ty Điện lực (Cấp 2), các Điện lực (Cấp 3) thuộc Cấp 2, các phòng (Cấp 4) thuộc Cấp 3, bao gồm Công ty Thí nghiệm điện và Công ty Dịch vụ Điện lực; Đáp ứng 3 cấp đối với các đơn vị còn lại, bao gồm: Tổng công ty (Cấp 1), Cơ quan Tổng công ty/Công ty Công ty CNTT Điện lực miền Nam (Cấp 2), các phòng (Cấp 3) thuộc Cấp 2
Mô hình phân cấp và tổ chức phần mềm tại EVNSPC

Về các phân hệ phần mềm được triển khai: Cổng tự phục vụ (Self service portal); Sử dụng ứng dụng di động (Mobile App); Quản lý các đơn vị thành viên; Danh mục dịch vụ và quản lý yêu cầu dịch vụ; Quản lý sự cố; Quản lý vấn đề; Quản lý thay đổi; Quản lý dự án; Quản lý tài sản công nghệ thông tin; Quản lý đơn đặt hàng, hợp đồng; Quản lý cơ sở dữ liệu cấu hình (CMDB); Quản lý cơ sở dữ liệu tri thức (Knowledge Base)

Mô hình yêu cầu và xử lý dịch vụ

Với thực trạng EVNSPC hiện nay, số lượng nhân sự làm công tác công nghệ thông tin tương đối mỏng, cùng với việc chuyển đổi số mạnh mẽ, nhân sự làm công tác công nghệ thông tin đang bị quá tải nhưng lại chưa được nhìn nhận đúng về vai trò và đóng góp của họ. EVNSPC kỳ vọng Hệ thống ITSM sẽ giúp: tối ưu hóa quy trình cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, nâng cao năng suất lao động; nâng cao thỏa mãn người dùng thông qua việc tiếp cận được dịch vụ nhanh chóng; giảm thiểu rủi ro bằng việc tuân thủ chặt chẽ các quy định được số hóa thành quy trình trên hệ thống; nâng cao năng lực của đội ngũ công nghệ thông tin thông qua việc tiếp cận nhanh chóng các kiến thức được chia sẻ; và cuối cùng hệ thống sẽ giúp định lượng được khối lượng công việc mà 01 thành viên công nghệ thông tin phải xử lý trong 01 chu kỳ (ngày/tuần/tháng/năm) và đánh giá được chất lượng phục vụ công nghệ thông tin trong toàn EVNSPC./.

Giải pháp Chuyển đổi số tại Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC)  được triển khai dựa trên Khung hướng dẫn thực hành chuyển đổi số (Digital Practitioner Body of Knowledge - DPBOK) của tổ chức The Open Group, kết hợp với khung hướng dẫn này trong công tác Quản trị là nền tảng COBIT (The Control Objectives for Information and Related Technologies), trong công tác Kiến trúc là nền tảng TOGAF (The Open Group Architecture Framework), trong công tác quản lý dự án là khung PMBoK (Project Management Body of Knowledge) và trong công tác Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin là nền tảng ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

 

Nguyễn Lương Nguyên - SPCIT
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan