Về chúng tôi

Công ty Điện lực Bình Phước tổ chức Lễ ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp

  • 09:00 - 24/03/2023
  • 155

Vừa qua, Công ty Điện lực Bình Phước (PCBP) đã tổ chức Lễ ký cam kết thi đua thực thi Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) năm 2023. Chủ trì buổi lễ là ông Lê Tấn Quang – Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty, Trưởng ban chỉ đạo VHDN PCBP.

Đây là hoạt động ký kết giữa Trưởng ban chỉ đạo VHDN với đại diện các đoàn thể gồm Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên, Giám đốc các đơn vị; Trưởng các phòng Ban, Đội trực thuộc PCBP.

Theo Quyết định số 25/QĐ-EVN ngày ngày 10/01/2023 về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong đó có nhiều điểm mới, điểm nổi bật phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị. PC Bình Phước căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, đặc điểm tình hình để triển khai ký kết những nội dung phù hợp của văn hóa EVN đối với cộng đồng xã hội, cũng như trong nội bộ Công ty. Nội dung ký cam kết bao gồm: 100% CBCNV được phổ biến và triển khai thực hiện tốt các nội dung Tài liệu Văn hóa EVN, Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa EVN vào thực hiện nhiệm vụ và giao tiếp hàng ngày. Tuân thủ quy tắc ứng xử khi thực hiện các hình thức, nghi thức trong giao tiếp với các cấp; khách hàng; đối tác; giao tiếp nội bộ, đồng nghiệp… luôn văn minh, lịch sự, thân thiện, tận tâm, trách nhiệm cao trong mọi công việc, trong đó tập trung vào 05 giá trị cốt lõi “Niềm tin – Chất lượng – Tiên phong – Sáng tạo – Trách nhiệm” và 05 giá trị chuẩn mực của EVN “Tôn trọng – Tận tâm – Chuyên nghiệp – Hợp tác – Nghĩa tình”. Mỗi CBCNV các Phòng, Ban, Đội, Văn phòng, Điện lực là một tuyên truyền viên về các dịch vụ điện cũng như triển khai chủ đề năm của EVN là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong mọi hoạt động. Trưởng các đơn vị phải đảm bảo thực hiện việc đánh giá, chấm điểm thực thi VHDN hàng tháng của từng cá nhân và tập thể Phòng, Ban, Đội, Văn phòng, Điện lực. Hàng quý tự chấm điểm thực thi VHDN của Phòng, Ban, Đội, Văn phòng, Điện lực

Với những nội dung cam kết, Ban Giám đốc PCBP mong muốn người đứng đầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục nêu cao ý thức, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định, chuẩn mực văn hóa EVN, trở thành tấm gương điển hình trong thực thi VHDN tại đơn vị.

Việc thực hiện ký cam kết này được triển khai hàng năm, những nội dung cam kết không chỉ thể hiện

Hình ảnh ký kết tại buổi lễ

sự đồng lòng, quyết tâm cao của Ban Giám đốc Công ty, tổ chức đoàn thể, trưởng các đơn vị trực thuộc và toàn thể CBCNV trong việc thực thi VHDN, mà còn giúp CBCNV đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tập thể thành một khối thống nhất, chung sức xây dựng hình ảnh PCBP là một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn./.                        

Trần Thanh Huyền - PC Bình Phước
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan