Dịch vụ

CƠ QUAN EVNSPC THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH TIẾP CÔNG DÂN

  • 13:43 - 15/09/2023
  • 96

Thực hiện “Nội quy tiếp Công dân tại Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Nam”, trong các năm qua bộ phận thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi của mình đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn đã được Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) giao phó.

Định kỳ, Tổng Giám đốc EVNSPC tiếp công dân mỗi tháng 01 ngày vào thứ năm đầu tháng. Trường hợp Tổng Giám đốc bận công tác sẽ ủy quyền cho 01 lãnh đạo khác tiếp thay, để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Kiểm tra & Thanh tra – EVNSPC được giao nhiệm vụ thực hiện công tác tiếp công dân tại phòng làm việc của Ban Kiểm tra & Thanh tra địa chỉ số 72 đường Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận I, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian tiếp nhận từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Bộ phận phụ trách theo dõi, trình tự giải quyết các khiếu nại của công dân
Ảnh: EVNSPC

Tại phòng tiếp công dân, có niêm yết rõ ràng nội quy tiếp công dân của cơ quan EVNSPC hướng dẫn về quy trình tiếp công dân, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

Đối với trách nhiệm của người tiếp công dân: Nội quy cơ quan EVNSPC quy định có 6 nhiệm vụ, đó là: Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải chấp hành những quy định của cơ quan, đơn vị chủ quản về trang phục, đeo bảng tên. Có thái độ niềm nở, chu đáo, đúng mực, tôn trọng công dân, bảo đảm tính khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử khi tiếp công dân. Được quyền yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền); yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc. Tiếp nhận đơn; ghi chép đầy đủ những kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo và lập biên bản tiếp nhận tài liệu liên quan (nếu có). Nghiêm cấm việc xúc phạm, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu đối với công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Việc tiếp công dân được tiến hành trong giờ làm việc và tại nơi tiếp công dân, nghiêm cấm tiếp công dân tại nhà riêng.

Tất cả các phản ánh của công dân đều được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật và phạm vi thẩm quyền của EVNSPC, những trường hợp không thuộc thẩm quyền thì EVNSPC thông báo, hướng dẫn cho công dân đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Lập sổ theo dõi cập nhật thường xuyên
Ảnh: EVNSPC

Tất cả các trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Tổng công ty đều được xem xét, xác minh giải quyết kịp thời, trả lời công dân đúng quy định và báo cáo đến các cơ quan cấp trên, Tập đoàn, Bộ ngành khi có yêu cầu.

Những trường hợp được phép từ chối tiếp công dân là: Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân. Người đến khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã xử lý, giải quyết đúng quy định, được cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài./.

Minh Hải - Hồ Phi - Ban TTBV EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan