Về chúng tôi

Sách 45 năm EVN SPC xây dựng và phát triển

Sách 45 năm EVN SPC xây dựng và phát triển

Sách 45 năm EVN SPC xây dựng và phát triển

Sách 45 năm EVN SPC xây dựng và phát triển

1

Lời mở đầu

2

Lãnh đạo Đảng – Nhà nước với Ngành điện miền Nam

3

Hành trình 45 năm xây dựng và phát triển

4

Những con số và sự kiện

5

Vật chứng và thời gian

6

45 năm qua hồi ức

7

Ngành điện miền Nam 45 năm những chặng đường đánh nhớ

8

EVN SPC hôm nay và ngày mai

9

EVN SPC trong tôi

10

Một số định hướng phát triển của EVN SPC đến năm 2025, tầm nhìn 2030

11

Lời kết

 

 

Ban TT EVNSPC