Về chúng tôi

EVN SPC công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước bổ sung theo Điểm b và c, Khoản 1, Điều 23, Nghị định số 47/2021/NĐ-CP

  • 15:00 - 27/07/2021
  • 138

Thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo Điều 13 và 14 của Nghị Định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính Phủ về việc công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã có Văn bản số 2500/EVN SPC-KH ngày 31/3/2021 và Văn bản số 2522/EVN SPC-KH ngày 31/3/2021 gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố thông tin doanh nghiệp đầy đủ theo quy định (đính kèm) và đăng trên trang web của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo quy định.

Căn cứ vào Điểm b và c, Khoản 1, Điều 23, Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính Phủ về việc quy định quy định một số điều của Luật doanh nghiệp, Tổng công ty Điện lực miền Nam kính gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố thông tin bổ sung theo quy định theo phụ lục đính kèm.

Xem công bố thông tin TẠI ĐÂY

 

Đánh giá bài viết
Ban KH EVN SPC

Bài viết liên quan