Lĩnh vực hoạt động

ĐIỆN LỰC BẾN TRE CHUYỂN MÌNH TỪ CÔNG NGHỆ SỐ

  • 14:59 - 28/04/2022
  • 236

Cùng với quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, các hoạt động kinh tế xã hội ngày càng tăng. Theo đó, nhu cầu cung cấp điện cũng ngày càng cao hơn, đòi hỏi ngành Điện phải không ngừng đổi mới để phục vụ cho quá trình phát triển đi lên của địa phương và đất nước. Công ty Điện lực Bến Tre hiện đang quản lý lưới điện đến cấp điện áp 110kV, gồm 13 đường dây 110kV, 8 trạm biến áp 110kV với 13 máy biến áp cấp điện phục vụ cho phụ tải toàn tỉnh. 

 

 

PC Bến Tre
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan