Điện mặt trời

Công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà 21 tỉnh/ thành phố phía Nam

  • 12:23 - 27/12/2021
  • 126
TT Ngày văn bản Số ký hiệu Trích yếu nội dung File đính kèm  
1 26/12/2021 11893/EVN SPC-KT công bố công suất huy động tối đa của nguồn ĐMTMN từ ngày 27/12 đến ngày 31/12/2021 và công suất không hấp thụ từ ngày 01/01 đến ngày 02/01/2022 tránh quá tải lưới điện 11893_EVN SPC-KT  
2 17/12/2021 11541/EVN SPC-KT công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà tránh quá tải lưới điện từ ngày 20/12 đến ngày 26/12/2021 11541_EVN SPC-KT  
3 11/12/2021 11273/EVN SPC-KT công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà tránh quá tải lưới điện từ ngày 13/12 đến ngày 19/12/2021 11273_EVN SPC-KT  
4 03/12/2021 10934/EVN SPC-KT công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà tránh quá tải lưới điện từ ngày 04/12 đến ngày 05/12/2021 10934_EVN SPC-KT  
5 03/12/2021 10931/EVN SPC-KT công bố công suất huy động tối đa
của nguồn điện mặt trời mái nhà tránh
quá tải lưới điện từ ngày 04/12 đến ngày 05/12/2021
10931_EVN SPC-KT  
6 01/12/2021 10866/EVN SPC-KT công bố công suất huy động tối đa
của nguồn điện mặt trời mái nhà tránh
quá tải lưới điện từ ngày 29/11 đến ngày 05/12/2021 (2)

 
10866_EVN SPC-KT  
7 27/11/2021 10691/EVN SPC-KT công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà tránh quá tải lưới điện từ ngày 29/11 đến ngày 05/12/2021 10691_EVN SPC-KT  
8 19/11/2021 10463/EVN SPC-KT công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà tránh quá tải lưới điện từ ngày 22/11 đến ngày 28/11/2021 10463_EVN SPC-KT  
9 18/11/2021 10407/EVN SPC-KD V/v hướng dẫn thỏa thuận công suất, sản lượng khách hàng để xây dựng kế hoạch cung cấp điện năm 2022 10407_EVN SPC-KD  
10 13/11/2021 10277/EVN SPC-KT công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà tránh quá tải lưới điện từ ngày 15/11 đến ngày 21/11/2021 10277_EVN SPC-KT  
11 06/11/2021 9998/EVN SPC-KT công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà tránh quá tải lưới điện từ ngày 08/11 đến ngày 14/11/2021 9998_EVN SPC-KT  
12 31/10/2021 9746/EVN SPC-KT Công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà tránh quá tải lưới điện từ ngày 01/11 đến 07/11/2021 9746_EVN SPC-KT  
13 29/10/2021 9736/EVN SPC-KT công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà tránh quá tải lưới điện từ ngày 01/11/2021 đến 07/11/2021

9736_EVN SPC-KT

 
14 22/10/2021 9515/EVN SPC-KT công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà tránh quá tải lưới điện từ ngày 25/10/2021 đến 31/10/2021 9515_EVN SPC-KT  
15 15/10/2021 9300/EVN SPC-KT Công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà tránh quá tải lưới điện từ ngày 18/10 đến 24/10/2021 9300_EVN SPC-KT  
16 09/10/2021 9039/EVN SPC-KT Công bố công suất huy động tối đa nguồn điện mặt trời mái nhà tránh quá tải lưới điện từ ngày 11/10 đến ngày 17/10/2021 9039_EVN SPC-KT  
17 08/10/2021 9009/EVN SPC-KT phân bổ công suất các NMĐMTdo Bx điều khiển trong trường hợp quá tải/thừa nguồn 9009_EVN SPC-KT  
18 03/10/2021 8803/EVN SPC-KT công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà tránh quá tải lưới điện từ ngày 04/10 đến ngày 10/10/2021 8803_EVN SPC-KT  
19 26/09/2021 8531/EVN SPC-KT công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà tránh quá tải lưới điện từ ngày 27/09/2021 đến ngày 03/10/2021 8531_EVN SPC-KT  
20 26/09/2021 3998/ĐĐQG-TTĐ công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà tránh quá tải lưới điện từ ngày 27/09 đến ngày 03/10/2021 3998_ĐĐQG-TTĐ  
21 25/09/2021 5844/EVN-TT V/v Đăng tải thông tin về dự kiến công suất huy động nguồn điện 5844_EVN-TT  
23 21/09/2021 3930/ĐĐQG-TTĐ cập nhật công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà từ 22/9 đến ngày 26/9/2021 3930_ĐĐQG-TTĐ  
24 20/09/2021 3894/ĐĐQG-TTĐ V/v cập nhật công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà tránh quá tải 500kV 3894_ĐĐQG-TTĐ  
25 17/09/2021 8310/EVN SPC-KT công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà tránh quá tải 500kV từ ngày 8310_EVN SPC-KT  
26 13/09/2021 8075/EVN SPC-KT công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 13/9/2021 - 19/9/2021 8075_EVN SPC-KT  
27 06/09/2021 7849/EVN SPC-KT công bố công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 06/9/2021 - 12/9/2021 7849_EVN SPC-KT  
28 27/08/2021 7671/EVN SPC-KT công bố công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 30/8/2021 - 05/9/2021 7671_EVN SPC-KT  
29 23/08/2021 7468/EVN SPC-KT Công bố công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 23/8/2021 - 29/8/2021 7468_EVN SPC-KT  
30 23/08/2021 7486/EVN SPC-KT phân bổ công bố công suất NMĐMT thuộc quyền điều khiển của Cấp điều độ phân phối 7486_EVN SPC-KT  
31 13/08/2021 7217/EVN SPC-KT công bố công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 16/8/2021 - 22/8/2021 7217_EVN SPC-KT  
32 06/08/2021 6976/EVN SPC-KT công bố công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 09/8/2021 - 15/8/2021 6976_EVN SPC-KT  
33 30/07/2021 6740/EVN SPC-KT công bố công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà từn ngày 02/8/2021 - 08/8/2021 6740_EVN SPC-KT  
34 27/07/2021 6607/EVN SPC-KT công bố công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà từn ngày 28/7/2021 - 0/7/2021 6607_EVN SPC-KT  
35 26/07/2021 6507/EVN SPC-KT công bố công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021 6507_EVN SPC-KT  
36 26/07/2021 6514/EVN SPC-KT công bố công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà ngày 25/7/2021 6514_EVN SPC-KT  
37 16/07/2021 6240/EVN SPC-KT công bố công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021 6240_EVN SPC-KT (1)  
38 09/07/2021 5966/EVN SPC-KT công bố công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021 5966_EVN SPC-KT  
39 05/07/2021 5703/EVN SPC-KT V/v công bố công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021 5703_EVN SPC-KT  
40 14/05/2021 4117/EVN SPC-KT công bố công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 17/05/2021 đến ngày 23/05/2021 4117_EVN SPC-KT  
41 07/05/2021 3800/EVN SPC-KT công bố công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 10/05 đến ngày 16/05/2021 3800_EVN SPC-KT  
42 23/04/2021 1368/ĐĐQG-TTĐ Công bố công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 26/4 đến 02/5/2021 1368_ĐĐQG-TTĐ  
43 19/04/2021 3200/EVN SPC-KT công bố công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 19/04 đến ngày 25/04/2021 3200_EVN SPC-KT  
44 12/04/2021 2975/EVN SPC-KT công bố công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 12/04 đến ngày 18/04/2021 2975_EVN SPC-KT  
45 05/04/2021 2677/EVN SPC-KT công bố công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 05/04 đến ngày 11/04/2021 2677_EVN SPC-KT  
46 27/03/2021 2302/EVN SPC-KT công bố công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 29/03 đến ngày 04/04/2021 2302_EVN SPC-KT  
47 25/03/2021 2215/EVN SPC-KT công bố công suất cắt giảm nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 25/03 đến ngày 28/03/2021 2215_EVN SPC-KT  
48 21/03/2021 2076/EVN SPC-KT công bố công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà các ngày 22/3 – 28/3/2021 2076_EVN SPC-KT  
49 15/03/2021 1910/EVN SPC-KT công bố công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà các ngày 15/3 – 21/3/2021 1910_EVN SPC-KT  
50 26/02/2021 652/ĐĐQG-TTĐ V/v công bố công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 01/03 đến ngày 07/03/2021 652_ĐĐQG-TTĐ  
51 19/02/2021 1209/EVN SPC-KT công bố công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 20/02 đến ngày 21/02/2021 1209_EVN SPC-KT  
52 19/02/2021 568/ĐĐQG-TTĐ V/v công bố công suất cắt giảm của nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 22/02 đến ngày 28/02/2021. 568_ĐĐQG-TTĐ  
-
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan