Điện mặt trời

CÔNG BỐ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ 21 TỈNH/ THÀNH PHỐ PHÍA NAM CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 16/5/2022

  • 12:31 - 29/04/2022
  • 165
Ngày văn bản Số ký hiệu Trích yếu nội dung File đính kèm
16/5/2022 3737_EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 16/5 đến ngày 22/5  
9/5/2022 3541_EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 9/5 đến ngày 15/5 3541_EVN SPC-KT
29/4/2022 3309_EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 02/05đến ngày 08/05/2022 3309_EVN SPC-KT
25/04/2022 3115/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 25/04 đến ngày 01/05 3115_EVN SPC-KT
18/04/2022 2857/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 18/04 đến ngày 24/04 2857_EVN SPC-KT
08/04/2022 2614/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 11/04 đến ngày 17/04 2614_EVN SPC-KT
04/04/2022 2406/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 04/04 đến ngày 10/04 2406_EVN SPC-KT
28/03/2022 2121/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 28/03 đến ngày 03/04 2121_EVN SPC-KT
21/03/2022 1931/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 21/03 đến ngày 27/03 tránh quá tải lưới điện 1931_EVN SPC-KT
11/03/2022 1645/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 14/03 đến ngày 20/03 tránh quá tải lưới điện 1645_EVN SPC-KT
04/03/2022 1481/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 07/03 đến ngày 13/03 tránh quá tải lưới điện 1481_EVN SPC-KT
25/02/2022 1357/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 28/02 đến ngày 06/03 tránh quá tải lưới điện 1357_EVN SPC-KT
18/02/2022 1172/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 21/02 đến ngày 27/02 tránh quá tải lưới điện 1172_EVN SPC-KT
11/02/2022 997/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 14/02 đến ngày 20/02 tránh quá tải lưới điện 997_EVN SPC-KT
28/01/2022 822/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 31/01 đến ngày 13/02/2022 tránh quá tải lưới điện 822_EVN SPC-KT
23/01/2022 646/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 24/01 đến ngày 30/01 tránh quá tải lưới điện 646_EVN SPC-KT
14/01/2022 443/EVN SPC-KT V/v công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 17/01 đến ngày 23/01 tránh quá tải lưới điện 443_EVN SPC-KT
Đánh giá bài viết
Ban TT

Bài viết liên quan