Điện mặt trời

CÔNG BỐ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ 21 TỈNH/ THÀNH PHỐ PHÍA NAM CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 28/11/2022

  • 12:31 - 29/04/2022
  • 523
Ngày văn bản Số ký hiệu Trích yếu nội dung File đính kèm
28/11/2022 10034_EVNSPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 28/11 đến ngày 4/12 10034_EVNSPC-KT
21/11/2022 9829_EVNSPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 21/11 đến ngày 27/11 9829_EVNSPC-KT
11/11/2022 9571_EVNSPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 14/11 đến ngày 20/11 9571_EVNSPC-KT
4/11/2022 9306_EVNSPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 7/11 đến ngày 13/11 9306_EVNSPC-KT
21/10/2022 8864_EVNSPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 24/10 đến ngày 30/10 8864_EVNSPC-KT
15/10/2022 8638_EVNSPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 16/10 đến ngày 23/10 8638_EVNSPC-KT
9/10/2022 8318_EVNSPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 10/10 đến ngày 15/10 8318_EVNSPC-KT
3/10/2022 8215_EVNSPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 4/10 đến ngày 9/10 8215_EVNSPC-KT
30/9/2022 8165_EVNSPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 01/10 đến ngày 2/10 8165_EVNSPC-KT
26/9/2022 7925_EVNSPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 26/9 đến ngày 2/10 7925_EVNSPC-KT
16/9/2022 7730_EVNSPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 19/9 đến ngày 25/9 7730_EVNSPC-KT
9/9/2022 7495_EVNSPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 12/9 đến ngày 18/9 7495_EVNSPC-KT
5/9/2022 7280_EVNSPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 5/9 đến ngày 11/9 7280_EVNSPC-KT
29/8/2022 7143_EVNSPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 29/8 đến ngày 4/9 7143_EVNSPC-KT
19/8/2022 6925_EVNSPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 22/8 đến ngày 28/8 6925_EVNSPC-KT
15/8/2022 6721_EVNSPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 15/8 đến ngày 21/8 6721_EVNSPC-KT
8/8/20222 6450_EVNSPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 8/8 đến ngày 14/8 6450_EVNSPC-KT
29/7/2022 6244_EVNSPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 01/8 đến ngày 7/8 6244_EVNSPC-KT
22/7/2022 5960_EVNSPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 25/7 đến ngày 31/7 5960_EVNSPC-KT
18/7/2022 5782_EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 18/7 đến ngày 24/7 5782_EVN SPC-KT
11/7/2022 5509_EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 11/7 đến ngày 17/7 5509_EVN SPC-KT
4/7/2022 5252_EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 4/7 đến ngày 10/7 5252_EVN SPC-KT
27/6/2022 5059_EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 27/6 đến ngày 03/7 5059_EVN SPC-KT
20/6/2022 4853_EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 20/6 đến ngày 26/6 4853_EVN SPC-KT
13/6/2022 4656_EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 13/6 đến ngày 19/6 4656_EVN SPC-KT
03/6/2022 4412_EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 6/6 đến ngày 12/6 4412_EVN SPC-KT
30/5/2022 4148_EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 29/5 đến ngày 5/6 4148_EVN SPC-KT
23/5/2022 3927_EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 23/5 đến ngày 29/5 3927_EVN SPC-KT
16/5/2022 3737_EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 16/5 đến ngày 22/5 3737_EVN SPC-KT
9/5/2022 3541_EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 9/5 đến ngày 15/5 3541_EVN SPC-KT
29/4/2022 3309_EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 02/05đến ngày 08/05/2022 3309_EVN SPC-KT
25/04/2022 3115/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 25/04 đến ngày 01/05 3115_EVN SPC-KT
18/04/2022 2857/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 18/04 đến ngày 24/04 2857_EVN SPC-KT
08/04/2022 2614/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 11/04 đến ngày 17/04 2614_EVN SPC-KT
04/04/2022 2406/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 04/04 đến ngày 10/04 2406_EVN SPC-KT
28/03/2022 2121/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 28/03 đến ngày 03/04 2121_EVN SPC-KT
21/03/2022 1931/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 21/03 đến ngày 27/03 tránh quá tải lưới điện 1931_EVN SPC-KT
11/03/2022 1645/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 14/03 đến ngày 20/03 tránh quá tải lưới điện 1645_EVN SPC-KT
04/03/2022 1481/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 07/03 đến ngày 13/03 tránh quá tải lưới điện 1481_EVN SPC-KT
25/02/2022 1357/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 28/02 đến ngày 06/03 tránh quá tải lưới điện 1357_EVN SPC-KT
18/02/2022 1172/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 21/02 đến ngày 27/02 tránh quá tải lưới điện 1172_EVN SPC-KT
11/02/2022 997/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 14/02 đến ngày 20/02 tránh quá tải lưới điện 997_EVN SPC-KT
28/01/2022 822/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 31/01 đến ngày 13/02/2022 tránh quá tải lưới điện 822_EVN SPC-KT
23/01/2022 646/EVN SPC-KT công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 24/01 đến ngày 30/01 tránh quá tải lưới điện 646_EVN SPC-KT
14/01/2022 443/EVN SPC-KT V/v công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 17/01 đến ngày 23/01 tránh quá tải lưới điện 443_EVN SPC-KT
Ban TT
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan