Về chúng tôi

Ngành điện miền Nam sau 47 năm tiếp quản

  • 13:07 - 30/04/2022
  • 355

47 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã có những bước phát triển ấn tượng như thế nào? Dòng điện cách mạng đã đóng góp thế nào cho sự phát triển nhanh, bền vững của các tỉnh, thành miền Nam?

47 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã có những bước phát triển ấn tượng như thế nào? Dòng điện cách mạng đã đóng góp thế nào cho sự phát triển nhanh, bền vững của các tỉnh, thành miền Nam?

Thông tin có trong clip sau: NGÀNH ĐIỆN MIỀN NAM SAU 47 NĂM TIẾP QUẢN - YouTube

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan