Về chúng tôi

Một số ý kiến về Văn hóa doanh nghiệp

  • 01:34 - 27/05/2013
  • 4061

Văn hóa là một khái niệm rất rộng lớn, văn hoá gắn liền với sự phát triển của loài người và phản ánh sự văn minh qua các thời kỳ xã hội. Theo Nehru: “Văn hóa - đó có phải là sự phát triển nội tại của con người hay không? Tất nhiên rồi. Đó có phải là cách ứng xử của anh ta với người khác không? Nhất định là phải. Đó có phải là khả năng làm cho người khác hiểu mình không? Tôi cho là như vậy”.

Văn hoá là một quá trình từ nhận thức của con người đến việc phản ánh nhận thức đó vào trong đời sống xã hội; văn hoá là thuộc tính căn bản của con người, văn hoá có mặt trong mọi mặt đời sống xã hội từ vật chất đến tinh thần. Và văn hoá doanh nghiệp cũng không nằm ngoài khái niệm chung đó.

vhdn1

Ảnh minh họa. Internet.

Văn hóa doanh nghiệp được tạo từ hai mặt, mặt hình thức và nội dung.

Trang phục cho nhân viên là một trong các yếu tố cấu thành mặt hình thức của văn hóa doanh nghiệp. Trang phục góp phần tôn thêm vẻ đẹp bên ngoài của mỗi người, bên cạnh đó trang phục còn thể hiện tính uy nghi, nghiêm trang của một tổ chức. Khi tiếp xúc với một doanh nghiệp, ngoài phần trang trí cảnh quan thì trang phục của nhân viên sẽ tạo sự chú ý của mọi người. Trang phục nơi công sở nếu không có quy định cụ thể sẽ dẫn đến việc ăn mặc tuỳ tiện, mỗi người mỗi vẻ đôi khi gây khó chịu cho người cần liên hệ, thậm chí bất lợi đến công việc kinh doanh chung của doanh nghiệp. Trang phục còn tạo sự tự tin, hãnh diện của nhân viên về doanh nghiệp mình đang làm việc, do đó trang phục trong doanh nghiệp Điện lực cần quy định về màu sắc, chuẩn hoá trang phục cho mọi thành viên giúp vừa tạo vẻ đẹp vừa an toàn để tăng năng suất lao động.

Bên cạnh đó, sức khỏe và ngoại hình cũng là một yếu tố quan trọng. Sức khoẻ là vàng, người dù tài đến đâu nếu không đủ sức khoẻ thì cũng khó đóng góp gì cho doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp Điện lực thì yêu cầu đó càng phải được quan tâm, mỗi thời kỳ cần có quy định chi tiết để đảm bảo sự phát triển chung của ngành.

Giao tiếp và kỹ năng giao tiếp là một trong các yếu tố cấu thành nên mặt nội dung của văn hóa doanh nghiệp. Giao tiếp là một công việc thường xuyên của các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh cần phải tiếp xúc quan hệ với khách hàng và các cơ quan hữu quan, mỗi doanh nghiệp tùy vào mức độ tính chất công việc mà có những quy định riêng về kỹ năng giao tiếp nhằm tạo một ấn tượng tốt đối với những người cần quan hệ.

Về kỹ năng giao tiếp trong Công ty điện lực, ngoài kỹ năng chung về hiểu biết từng lĩnh vực như lĩnh vực: kinh doanh điện, viễn thông, kinh doanh khác... thì kỹ năng giao tiếp trong nội bộ cũng là một lĩnh vực cần quan tâm như: quan hệ đối với đồng nghiệp, với cấp lãnh đạo trực tiếp, gián tiếp; cách giao tiếp trên điện thoại, giao tiếp trực tiếp, giao tiếp qua hội họp... nếu được duy trì thường xuyên sẽ tạo nên một phong cách thực hiện nhiệm vụ chuyên nghiệp, mức độ gắn bó với doanh nghiệp của công nhân viên sẽ tốt hơn. Kỹ năng giao tiếp cần được xây dựng và đào tạo cho mọi thành viên trong doanh nghiệp, tạo thành một thói quen khi giao tiếp với khách hàng, đồng nghiệp.

Văn hóa ứng xử là một trong các mặt nội dung của Văn hóa doanh nghiệp.

Văn hoá tự ứng cử và từ chức, từ chối các chức vụ lãnh đạo

Nếu xét thấy mình có đủ khả năng lãnh đạo một tổ chức thì tự mình quyết định vấn đề này, việc này có lẽ chưa quen với một doanh nghiệp nhà nước song lại quá bình thường với một doanh nghiệp khác. Hành động này sẽ giúp cho mọi cấp lãnh đạo luôn chuyên tâm cho công việc bởi vì luôn luôn có lực lượng trẻ sẵn sàng chấp nhận thử thách thay thế những cấp lãnh đạo bảo thủ trì trệ, kém năng lực nhưng tham vọng quyền lực quá lớn làm ảnh hưởng đến sự phát triển cả doanh nghiệp. Nếu xét thấy khả năng của mình không thể đảm đương được nhiệm vụ được giao thì nên từ chức hoặc từ chối các chức vụ lãnh đạo sắp được giao phó, việc làm đó vừa giúp cho tổ chức của mình phát triển vừa giúp cho chính bản thân mình tìm công việc khác phù hợp hơn.

Văn hóa tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình

Trong doanh nghiệp mỗi cán bộ công nhân viên với nhiệm vụ được giao đều có những quyết định và tự chịu trách nhiệm về quyết định đó, dĩ nhiên mỗi quyết định có thể có những sai sót song cá nhân cần nhận thức phân tích rút kinh nghiệm cho bản thân mình đề ra hướng khắc phục và sẵn sàng bồi thường cho doanh nghiệp với những thiệt hại mà bản thân mình gây ra, tránh tình trạng nếu có công thì là công riêng, còn thiếu sót là của tập thể.

Văn hóa trong doanh nghiệp thật là đa dạng nếu doanh nghiệp quan tâm, từng bước xây dựng và phổ biến cho mọi CBCNV cùng thực hiện thì doanh nghiệp đó sẽ phát triển một cách bền vững./.

Đánh giá bài viết
NVH

Bài viết liên quan