Về chúng tôi

Công ty Điện lực Trà Vinh nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan văn minh

  • 01:51 - 04/11/2014
  • 1228

Hàng năm, Công ty Điện lực Trà Vinh luôn được công nhận cơ quan văn minh. Để duy trì và nâng cao chất lượng cơ quan văn minh, CBCNV Công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, xây dựng đơn vị ngày càng lớn mạnh về mọi mặt. Ban thường vụ Đảng ủy và Ban lãnh đạo công ty luôn phát huy vai trò là hạt nhân lãnh đạo toàn diện, quan tâm sâu sát đến các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm; đồng thời tạo mọi điều kiện để người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại cơ quan cũng như quan tâm xây dựng gia đình hạnh phúc, có đời sống vật chất, tinh thần phong phú và ngày càng được nâng cao.

Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và gắn kết với phong trào thi đua, đó là phát triển sản xuất kinh doanh gắn với xây dựng văn hoá doanh nghiệp, cơ quan văn minh và an toàn về an ninh trật tự. Lãnh đạo Công ty luôn tạo điều kiện để người lao động tham gia các ý kiến đóng góp vào nội quy quy định cũng như các chương trình kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. Năm 2014 qua Hội nghị người lao động ghi nhận 60 ý kiến đóng góp từ các đơn vị, trong đó có 12 ý kiến đóng góp về quy định, quy chế; 10 ý kiến đóng góp về Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, các quy định, quy chế của Tổng Công ty; 38 ý kiến đóng góp về chế độ chính sách liên quan đến người lao động và đóng góp cho công tác sản xuất kinh doanh.

Tổ chức cho người lao động học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế của ngành, triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở. Xây dựng văn hóa giao tiếp nơi công sở nhằm tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa khách hàng và ngành Điện, thông qua phòng giao dịch khách hàng, giải quyết cấp điện cho khách hàng theo chế độ một dấu, một cửa.

Hoạt động văn hoá, thể dục thể thao được đẩy mạnh tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất và rèn luyện sức khoẻ trong CBCNV, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho CBCNV. Hàng năm Công ty đều tạo điều kiện để người lao động tham gia Hội thao, Hội diễn văn nghệ của tỉnh và ngành Điện. Về cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động luôn được lãnh đạo Công ty quan tâm và đầu tư tạo môi trường làm việc tốt cho CBCNV phát huy hiệu quả trong công việc, phục vụ tốt cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh. Tại Công ty, các Điện lực trồng nhiều cây xanh, vườn hoa, cây cảnh tạo môi trường làm việc khang trang, sạch đẹp. Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đặc biệt đến công tác bảo hộ lao động, tập trung trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ lao động, các dụng cụ an toàn cho người công nhân khi làm việc trên cao và tiếp xúc với điện, năm 2013 đã triển khai kế hoạch ATVSLĐ với số tiền là: 2,9 tỉ đồng; 09 tháng đầu năm 2014 đã chi số tiền là 2,7 tỷ đồng.

Ban thường vụ Công đoàn còn phối hợp chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động xã hội, từ thiện và công tác đền ơn, đáp nghĩa. đã phát động CBCNV quyên góp ủng hộ các phát động của địa phương năm 2014 với số tiền là 259,1 triệu đồng,  bình quân hàng năm trên 230 triệu đồng. Nhận phụng dưỡng 04 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và nhận đỡ đầu, hỗ trợ 02 xã nghèo: xã Đông Hải, huyện Duyên Hải và xã Đôn châu, huyện Trà Cú theo phân công của Tỉnh ủy Trà Vinh, nhằm hỗ trợ trong công tác phát triển số hộ dùng điện và công tác xã hội tại địa phương. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CBCNV và xây dựng phong trào thi đua theo từng chuyên đề cụ thể, đồng thời lãnh đạo thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh đúng với đường lối chính sách của Đảng, cơ chế quản lý và pháp luật của Nhà nước, giữ được vai trò nòng cốt trong cơ cấu sản xuất kinh doanh và nền kinh tế địa phương. Xây dựng quy định, tiêu chuẩn chấm điểm thi đua hàng năm, để các đơn vị đề ra mục tiêu giải pháp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Liên tục nhiều năm qua, từ năm 2009-2013, hàng năm Công ty đều đạt cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, dẫn đầu khối thi đua 10 của tỉnh Trà Vinh và đạt được nhiều bằng khen của Bộ Công Thương, EVN. Đối với Đảng bộ Công ty Điện lực Trà Vinh hàng năm đều được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 03 liên tục từ 2011-2013 được Tỉnh ủy Trà Vinh công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiểu biểu”. Ban Giám đốc, các đoàn thể đã có nhiều nổ lực trong việc tổ chức triển khai học tập chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến CBCNV trong toàn Công ty, góp phần nâng cao nhận thức của người lao động từ đó mọi người thông hiểu và chấp hành tốt nên không có xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật. Đồng thời trong Công ty không có gia đình vi phạm các tệ nạn xã hội, 100% gia đình CBCNV đạt danh hiệu gia đình văn hoá.

Phát huy những kết quả đạt được, trong những năm tới Công ty Điện lực Trà Vinh phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa công tác nâng cao chất lượng cơ quan văn minh. Đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan minh gắn với việc thực thi văn hoá EVN SPC, Công ty. Tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất gắn kết với việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp mang thương hiệu của ngành, xem đây là nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa thường xuyên và lâu dài trong định hướng xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững trong tương lai./.

 

Đánh giá bài viết
Đặng Huy Hoàng - PC Trà Vinh

Bài viết liên quan