Về chúng tôi

Điện lực Hàm Tân với công tác vệ sinh môi trường tại nơi làm việc

  • 16:22 - 09/09/2015
  • 1011
Nhận thức được công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn xã hội, của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, nhiều năm qua Ban Giám đốc Điện lực Hàm Tân (Công ty Điện lực Bình Thuận) luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện công tác bảo vệ môi trường, đồng thời đưa công tác bảo vệ môi trường vào tiêu chí thực hiện trong năm 2015 của Điện lực Hàm Tân đó là “An toàn – Vệ sinh – Ngăn nắp – Thân thiện”.

 Phòng kế hoạch kỹ thuật (KHKT) được giao nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các Phòng, Đội luôn chấp hành nghiêm túc các quy định liên quan đến công tác bảo vệ môi trường cụ thể như đối với quản lý chất thải rắn: Nguồn phát sinh từ các vật tư thiết bị hư hỏng, thu hồi từ công tác công trình sửa chữa lưới điện như (Dây cáp, thùng kiểm tính, đà sắt, các loại sứ, …) được tập trung vào kho vật tư để bảo quản, đánh giá sử dụng lại hoặc thanh lý theo quy định. Chất thải nguy hại gồm: Bóng đèn huỳnh quang, hộp mực in, pin, ăcquy, ... không còn sử dụng, được lưu giữ tạm thời trong các thùng chứa chuyên dụng, có dán mã chất thải, dấu hiệu cảnh báo và đặt trong kho chứa riêng. Chất thải sinh hoạt được thu gom và xử lý hàng ngày,  không để tồn đọng gây ảnh hưởng đến môi trường làm việc. Ngoài ra, Điện lực Hàm Tân còn đặc biệt quan tâm đến cảnh quan môi trường làm việc, để nâng cao sức khỏe cho người lao động. Phòng làm việc luôn được sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, kết quả đo định kỳ hàng năm các chỉ số vi khí hậu, bụi, ánh sáng, hơi độc, phóng xạ, điện từ trường đạt tiêu chuẩn cho phép.


Kho lưu trữ chất thải nguy hại, vệ sinh cơ quan vào cuối tuần

Xác định công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng, việc làm thường xuyên. Vì vậy, Ban Giám đốc luôn quan tâm, chỉ đạo các Phòng, Đội đưa công tác bảo vệ môi trường là công tác trọng tâm, thường xuyên nhắc nhở để người lao động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ sức khoẻ của chính mình và tạo ra môi trường làm việc được “An toàn – Vệ sinh – Ngăn nắp – Thân thiện”.

Đánh giá bài viết
Đình Tú – Ngọc Thành/PC Bình Thuận

Bài viết liên quan