Về chúng tôi

Thực thi văn hóa doanh nghiệp hướng đến sự bền vững

  • 15:19 - 25/10/2016
  • 491

Qua hơn 05 năm triển khai thực thi văn hóa doanh nghiệp từ bộ tài liệu Văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty Điện lực miền Nam với những giá trị cốt lõi “Chất lượng – Tín nhiệm; Tận tâm - Trí tuệ; Hợp tác – Chia sẻ; Sáng tạo - Hiệu quả” và các chuẩn mực đạo đức để đúc kết và định hướng các giá trị, làm kim chỉ nam cho mọi cá nhân, đơn vị trong EVN SPC hướng tới và ngày càng hoàn thiện mình.

Phòng giao dịch khách hàng tại điện lực thị xã Đồng Xoài, ảnh PC BP

Công ty Điện lực Bình Phước đã hướng dẫn, triển khai thực hiện những nội dung của tài liệu văn hóa doanh nghiệp EVN SPC đến CBCNV  và  từng bước có những chuyển biến trong nhận thức của CBCNV về ý nghĩa của thực thi văn hóa, cũng như ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc này. Tuy nhiên, để những giá trị cốt lõi, những chuẩn mực đạo đức cũng như những cam kết của EVN SPC được thực thi có hiệu quả và bền vững thì ngoài những kế hoạch, những biện pháp đã được triển khai cùng với sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trong thời gian vừa qua cần tiếp tục xây dựng và nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCNV với tinh thần “tận tâm với công việc, tận tụy với khách hàng, hợp tác bình đẳng với đối tác và có trách nhiệm với cộng đồng xã hội”. Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Bình Phước chú trọng thực hiện các nội dung sau:

- Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền về việc xây dựng Văn hóa EVN SPC, chuyển từ ý thức tuân thủ sang hành động tự giác thực hiện các quy định về văn hóa  EVN SPC. Để từ đó, CBCNV nâng cao trách nhiệm của mình trong giao tiếp với mọi người, thay đổi quan niệm, cung cách làm việc, thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử.

- Xây dựng bầu không khí nơi làm việc thân thiện, tác phong chuyên nghiệp, thể hiện ở tác phong làm việc khoa học, làm việc theo kế hoạch, tiết kiệm thời gian và sử dụng hiệu quả phương tiện làm việc, tài sản chung của đơn vị. Thực hiện rà soát và đổi mới cơ sở vật chất, đặc biệt là những nơi thường giao tiếp khách hàng, đảm bảo môi trường và cảnh quan sạch đẹp, nơi làm việc khoa học, gọn gàng, ngăn nắp.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn văn hóa doanh nghiệp và kỹ năng về giao tiếp đến từng CBCNV. Trong đó, kỹ năng giao tiếp ở đây không chỉ là cách giao thiệp đối với các đối tác bên ngoài, giao tiếp với khách hàng  mà còn là cách ứng xử giữa đồng nghiệp trong thực thi nhiệm vụ vừa đảm bảo quy trình, quy định và pháp luật.  Xây dựng kỹ năng giao tiếp vừa phải đảm bảo đúng chuẩn mực về ứng xử văn hóa vừa phải linh hoạt trong các tình huống cụ thể khi giao tiếp với khách hàng. Các lớp kỹ năng giao tiếp sẽ được tổ chức sâu rộng và thường xuyên, tạo điều kiện cho CBCNV được học hỏi, rèn luyện, trao đổi và tích lũy thêm kinh nghiệm. Tạo cầu nối gắn kết các cá nhân trong tập thể từ đó tạo môi trường làm việc hòa đồng, thân ái, sáng tạo, nâng cao hiệu quả trong làm việc.

 

- Song song đó, việc kiểm tra, giám sát việc thực thi văn hóa gắn với việc nêu gương điển hình, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực thi văn hóa EVN SPC. Cụ thể hóa nội dung thực thi văn hóa doanh nghiệp vào quy định đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng. 

Để văn hoá doanh nghiệp được thực thi hiệu quả, vai trò và  trách nhiệm của người lãnh đạo đơn vị là rất quan trọng. Ngoài việc làm gương, người lãnh đạo cần đưa ra các quyết định và giao nhiệm vụ đối với cá nhân, bộ phận trong doanh nghiệp hợp lý; theo dõi, đánh giá các việc thực thi còn phải quyết tâm và nhiệt huyết của người lãnh đạo sẽ truyền cảm hứng cho CBCNV, từ đó tạo động lực giúp thực thi văn hoá doanh nghiệp trong Công ty ngày càng hiệu quả hơn./.

Đánh giá bài viết
Ngô Thị Kim Tuyền – PC Bình Phước

Bài viết liên quan