Về chúng tôi

Lễ ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp

  • 08:45 - 31/10/2016
  • 354

Ngày 10/10/2016, Công ty Điện lực Bình Phước tổ chức lễ ký cam kết  thực thi văn hóa doanh nghiệp giữa Giám đốc Công ty với các Tổ chức đoàn thể và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty. Bản cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp Công ty Điện lực Bình Phước gồm 06 nội dung như sau:

Lễ ký cam kết  thực thi văn hóa doanh nghiệp tại PC Bình Phước

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký cam kết, ông Đỗ Văn Hờn - Giám đốc Công ty, Trưởng ban chỉ đạo văn hóa doanh nghiệp nhấn mạnh: “Công ty Điện lực Bình Phước đã triển khai đến toàn thể CBCNV tài liệu văn hóa EVN SPC, quy tắc  đạo đức nghề nghiệp, các quy định, quy trình trong công tác… đồng thời Công ty cũng đã ban hành quy định chấm điểm thực thi văn hóa doanh nghiệp. Trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị là rất quan trọng trong việc triển khai thực thi văn hóa doanh nghiệp hiệu quả, đảm bảo CBCNV nâng cao các hành vi văn hóa khi giao tiếp với khách hàng, thay đổi quan niệm, cung cách làm việc, thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử trong tất cả các mối quan hệ”.

Tại buổi lễ, tất cả các đơn vị đã thống nhất các nội dung và tham gia ký kết. Lễ ký cam kết thực thi văn hóa là nội dung quan trọng trong kế hoạch thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Bình Phước./.

1.     Triển khai thực hiện các nội dung trong bộ quy tắc ứng xử văn hóa của Tổng công ty Điện lực miền Nam và các quy định của Công ty Điện lực Bình Phước vào các lĩnh vực chuyên môn và giao tiếp hàng ngày.

2.     Lãnh đạo đơn vị luôn đôn đốc, triển khai và giám sát việc thực thi VHDN của các nhân viên trong đơn vị, đồng thời đi đầu trong thực hiện văn hóa ứng xử;

3.     Đảm bảo 100% CBCNV trong đơn vị thực hiện nghiêm:

-         Mặc đồng phục, đeo bảng tên theo quy định (tại cơ quan, đi công tác, tham gia các cuộc họp/hội nghị, sự kiện…); tuân thủ giờ giấc và tác phong lề lối làm việc; không uống rượu, bia, các chất kích thích, đồ uống có cồn trong giờ làm việc.

-         Ứng xử văn minh, lịch sự, tận tâm, trách nhiệm cao trong mọi công việc.

-         Thực hiện tốt chương trình 5S.

-         Cam kết giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp tại nơi làm việc cũng như nơi cư trú.

4.     Mỗi CBCNV trong đơn vị là một tuyên truyền viên, tuyên truyền tiết kiệm điện cũng như tối ưu hóa chi phí trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bình Phước;

5.     Lãnh đạo các đơn vị phải đảm bảo thực hiện việc đánh giá, chấm điểm thực thi VHDN hàng tháng của từng cá nhân. Hàng quý tự chấm điểm thực thi VHDN của tập thể theo quyết định số 3103/QĐ-PCBP, ngày 03/11/2015 của Công ty Điện lực Bình Phước.

6.     Đảm bảo 100% CBCNV trong đơn vị thực hiện nghiêm túc chương trình thực thi VHDN theo kế hoạch của Công ty Điện lực Bình Phước

Đánh giá bài viết
Ngô Thị Kim Tuyền – PC Bình Phước

Bài viết liên quan