Về chúng tôi

Thực thi văn hóa doanh nghiệp gắn liền với cam kết “Điện đi trước một bước”

  • 14:44 - 01/11/2016
  • 406

Văn hóa Doanh nghiệp (VHDN) là nhiệm vụ tầm nhìn trong quá khứ, hiện tại và tương lai, cái hay cái đẹp là chung tay vì cộng đồng để phục vụ cộng đồng. Đảm bảo cung cấp điện, là công cụ ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương, đảm bảo an sinh xã hội. Chính vì vậy thực thi VHDN Công ty Điện lực Trà Vinh luôn gắn liền nhiệm vụ cam kết “Điện đi trước một bước”.

Công nhân Điện lực thành phố Trà Vinh triển khai thi công công trình cấp điện khu vực thành phố Trà Vinh, ảnh PC TV

Qua hai mươi bốn năm xây dựng và phát triển, từ khi mới thành lập, cùng với việc tái lập tỉnh Trà Vinh, trong điều kiện hết sức khó khăn. Trà Vinh có địa bàn rộng, có đông đồng bào Khmer, dân cư sinh sống rải rác, cơ sở vật chất về điện còn rất thiếu thốn, toàn tỉnh còn đến trên 90% ấp, xã và hơn 91,4% số hộ dân “trắng điện”. Ý thức rõ vai trò, trọng trách đối với an ninh năng lượng và sự phát triển của tỉnh Trà Vinh, Công ty Điện lực Trà Vinh nỗ lực phấn đấu đẩy nhanh công tác phát triển số hộ dùng điện, đưa điện về nông thôn, đầu tư mở rộng hệ thống lưới điện phân phối về các huyện xã vùng nông thôn. Nhiều công trình điện được triển khai kịp thời “đi trước, đón đầu”, góp phần phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội cho cộng đồng. Xây dựng mới 4 công trình trung thế 22 kV với trên 100 km kéo liên xã (11 xã) vốn đầu tư trên 11 tỷ đồng (1995-1996); Triển khai 75 công trình điện khí hóa, đầu tư phát triển lưới điện về trên 75 xã với số tiền trên 288 tỷ đồng (1996-2006), bình quân gần 26 tỷ đồng/ năm. Những công trình của “Ý đảng, lòng dân”, thúc đẩy xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer phải kể: Điện khí hóa xã Ngũ lạc huyện Duyên Hải (năm 1996), xã vùng đồng bào dân tộc Khmer được điện khí hóa đầu tiên của tỉnh Trà Vinh, đây là xã đầu tiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; Kéo điện vượt sông Tiền đưa điện lưới về 2 xã cuối cùng của tỉnh Trà Vinh (xã cù lao Hòa minh và Long Hòa năm 2004); kéo điện vượt sông Hậu cấp điện cho 2 ấp cù lao Tân quy và Tân quy 1 xã An Phú Tân  huyện Cầu Kè, kéo điện về cù lao Long Trị xã Long Đức thành phố Trà Vinh và tiếp đến là dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh (2011-2016).

           Lưới điện trải rộng khắp vùng nông thôn, từ các con đường dọc theo Quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ, đường liên ấp, xóm, khu dân cư ... len lõi từ thành thị, đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vươn đến tận những vùng cù lao xa xôi hẻo lánh. Nhìn những đường dây điện kéo giăng giăng trên mảnh vườn, thửa ruộng, ao nuôi tôm ... đó chính là vun đắp, kết nối và tô điểm khẩu hiệu “EVN thắp sáng niềm tin” cho cộng đồng xã hội. Ngành Điện luôn gánh vác trên vai những trọng trách, sứ mệnh lịch sử mà Đảng và Nhà nước giao đối với an ninh năng lượng, sự phát triển của xã hội, cam kết tậm tâm và trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả “Trái tim người thợ điện còn đập thì dòng điện không bao giờ tắt”. Nhiều công trình điện được đầu tư xây dựng chỉ với mục đích phục vụ cộng đồng, người dân, bởi nhiều lần sau khi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh tiếp xúc với cử tri, các Đại biểu không có yêu cầu nào hơn, ngoài đề đạt nguyện vọng tha thiết “được kéo điện và có điện sử dụng”.

          Các công trình đưa điện về nông thôn, nếu xét về tỷ suất và hiệu quả vốn đầu tư, chi phí rất cao và không thể thu hồi vốn được như: Dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh cấp điện 34.934 hộ dân vốn đầu tư 469,72 tỷ đồng, bình quân 13,44 triệu đồng/hộ; công trình đưa điện về 2 xã cù lao (Hòa Minh, Long Hòa) vốn đầu tư 30 tỷ, cấp điện 2.200 hộ dân, chi phí đầu tư 13,6 triệu đồng/hộ dân; Công trình cấp điện cồn Chim vốn đầu tư 1,41 tỷ đồng, cấp điện 66 hộ dân, chi phí đầu tư 21,36 triệu đồng/hộ; Công trình cấp điện cho cù lao Long trị vốn đầu tư 9 tỷ đồng, cấp điện 285 hộ dân, chi phí đầu tư 31,6 triệu đồng/hộ.

          Lưới điện phủ kín 100% xã, phường, thị trấn và các ấp, xã của tỉnh Trà Vinh và số hộ có điện toàn tỉnh đạt 98,48%. Kết quả đó thể hiện sự kiên trì theo đuổi của tập thể, từ lãnh đạo đến từng cán bộ, công nhân ngành Điện với quyết tâm, trí tuệ của người thợ điện mong muốn đem “ánh sáng văn minh” đến cho người dân, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc và “Có điện là có tất cả”, “Có điện là mong ước đổi đời của người dân”, đây chính là thực thi VHDN “EVN thắp sáng niềm tin” gắn liền với cam kết “Điện đi trước một bước”.

Đánh giá bài viết
Đặng Huy Hoàng - PC Trà Vinh

Bài viết liên quan