Về chúng tôi

Thực thi văn hóa: Văn hóa chào hỏi

  • 00:00 - 03/05/2017
  • 197

Văn hóa chào hỏi:

- Trong quá trình ra vào tại cơ quan gặp người đối diện phải chào hỏi, lịch sự, vui tươi, người đối diện được chào phải chào lại lịch sự.

- Nếu người được chào đang bận giao tiếp với người khác hoặc nghe điện thoại có thể chỉ cần cười hoặc gật đầu.

Đánh giá bài viết
Ban QHCĐ EVN SPC

Bài viết liên quan