Về chúng tôi

Thực thi giá trị văn hoá EVN

  • 13:43 - 17/05/2017
  • 324

Một trong các cặp giá trị cốt lõi của văn hoá EVN: Tận tâm – Trí tuệ, Hợp tác – Chia sẻ; với tinh thần luôn mang hết sức lực và trí tuệ để giải quyết công việc hiệu quả, hết lòng phục vụ nhằm đem lại sự hài lòng cho đối tác, cho khách hàng vì hạnh phúc cộng đồng xã hội. Tại Công ty Điện lực Sóc Trăng, các giá trị này luôn được tập thể cán bộ công nhân viên tâm niệm và thực thi mang lại hiệu quả, được cộng đồng đánh giá cao.

Công nhân Điện lực kiểm tra công tơ điện cho hộ dân

Một trong những nỗ lực của ngành Điện tại Sóc Trăng đã được cộng đồng đánh giá cao, đó là: song song với việc đảm bảo cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Công ty Điện lực Sóc Trăng (PC Sóc Trăng) đã và đang quyết tâm cung cấp điện đáp ứng kịp thời cho nhu cầu nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp phát triển rất mạnh trên toàn Tỉnh.

Cụ thể, các dự án đã triển khai trong thời gian qua gồm:  Dự án cấp điện cho các khu vực nuôi tôm nước lợ các huyện Cù Lao Dung, Long Phú, Mỹ Xuyên, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu, với tổng vốn đầu tư khoảng 25 tỷ đồng. Dự án Thành phần cải tạo, nâng cấp và Phát triển lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 3 (DPL3): Có tổng vốn đầu tư 187,5 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2017 này, PC Sóc Trăng đã tranh thủ nguồn vốn đầu tư xây dựng – sửa chữa lớn của đơn vị để cải tạo, nâng cấp các tuyến đường dây trung hạ thế để đáp ứng nhu cầu nuôi trồng thủy sản của các hộ dân với tổng mức đầu tư khoảng 39,6 tỷ đồng.

Để chuẩn bị kế hoạch cung ứng điện cho nhu cầu nuôi tôm tiếp tục phát triển ở những năm tiếp theo, thực hiện theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam, PC Sóc Trăng đã xây dựng “Đề án Cấp điện phục vụ nuôi trồng thủy sản và nhu cầu đầu tư lưới điện phục vụ nuôi trồng thủy sản đến năm 2020” với tổng mức đầu tư gần 501 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, năm 2017, Tổng công ty Điện lực miền Nam triển khai thí điểm chương trình “Hỗ trợ tiết kiệm điện cho các hộ nuôi tôm khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và một số tỉnh Nam Bộ giai đoạn 2016-2018” tại tỉnh Sóc Trăng, với tổng chi phí đầu tư 1,4 tỉ đồng. Qua triển khai giai đoạn 1 đã có 160 hộ hưởng ứng đăng ký tham gia chương trình, với tổng diện tích là khoảng 182 ha. Các giải pháp tiết kiệm điện cho hộ nuôi tôm của chương trình này, khi được phổ biến áp dụng rộng rãi, chắc chắn sẽ mang lại nhiều hiệu quả, giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho các hộ nuôi tôm, góp phần phát triển ngành nuôi trồng thủy sản tại Sóc Trăng tại Sóc Trăng.

Trước đó, ngành Điện đã hoàn thành Dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng, với số vốn đầu tư là 617,5 tỉ đồng, triển khai qua 03 giai đoạn (khởi công vào tháng 07/2011, hoàn tất vào tháng 8/2016), đã cung cấp điện thêm cho 45.408 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng, nâng tổng số hộ Khmer có điện từ 67,2% (trước dự án) lên 97,05% (khi dự án hoàn thành).

Với đặc thù người dân tỉnh Sóc Trăng sinh sống rãi rác, không tập trung, do đó vẫn còn nhiều hộ dân sử dụng điện câu phụ, chưa đảm bảo an toàn và giá điện khi phải câu phụ còn cao. Công ty Điện lực Sóc Trăng đã phối hợp với địa phương lập danh mục đề xuất đầu tư theo Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ), cấp điện cho 12.603 hộ và 208 trạm bơm.

 Riêng năm 2016, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã quan tâm đầu tư cho Sóc Trăng nguồn vốn 8,9tỷ đồng để thực hiện xoá 4.461 hộ câu phụ. Năm 2017, Tổng công ty tiếp tục triển khai nguồn vốn hơn 7,6 tỷ đồng xoá 2.595 hộ câu phụ.

Thể hiện trách nhiệm của ngành Điện đối với với các khu vực có nhu cầu bức xúc về điện, ngày 14/4/2017, PC Sóc Trăng đã có buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên và 11 xã, thị trấn. Buổi họp đã trao đổi chân tình, thẳng thắn trên tinh thần trách nhiệm cao trong công tác phối hợp, chia sẻ giữa ngành điện và lãnh đạo địa phương. Các thành viên đã thống nhất giải pháp rà soát các khu vực có nhu cầu cấp thiết nhất cấp điện để có văn bản kiến nghị đến Uỷ ban nhân dân Tỉnh Sóc Trăng trình Bộ Công Thương xin rút lại danh mục đầu tư cấp điện ấp Hòa Khanh, xã Thạnh Quới và ấp Lê Văn Xe, xã Ngọc Đông ra khỏi dự án 2081. Khi được Bộ Công Thương chấp thuận, PC Sóc Trăng sẽ thực hiện đầu tư cấp điện ngay cho khu vực này trong năm 2017 bằng nguồn vốn của ngành Điện.

 

Tại cuộc họp, ông Huỳnh Tín Nhiệm – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên phát biểu: “ Tôi rất vui mừng vì cuộc họp chúng ta đã chia sẽ cùng nhau trách nhiệm lo cho dân cũng như công tác phối hợp thực hiện các dự án của ngành điện trên địa bàn. Chúng tôi cảm ơn lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã quan tâm đầu tư cho địa phương và mong muốn sắp tới lãnh đạo huyện, các xã tiếp tục hợp tác thật tốt với ngành Điện...”.

 Có thể nói, thực thi hiệu quả các giá trị văn hoá của EVN sẽ góp phần đảm bảo sứ mệnh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong đó Công ty Điện lực Sóc Trăng là một thành viên, từng bước đóng góp cho đời sống kinh tế xã hội của công đồng, vì một tương lai phát triển bền vững – văn minh – hạnh phúc.  

Đánh giá bài viết
Minh Châu - PC Sóc Trăng

Bài viết liên quan