Về chúng tôi

Điện lực Bình Minh triển khai văn hóa doanh nghiệp

  • 13:51 - 31/07/2017
  • 291

Xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN) để mang đến sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Từ những khó khăn:

Trước khi triển khai công tác VHDN, đây là nội dung khá mới mẻ, gần như chưa thành thông lệ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, công nhân, thậm chí còn có những nhận thức hết sức mơ hồ về vấn đề này.

Đến những hành động cụ thể:

Chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng đã lan tỏa đến toàn thể cán bộ công nhân. Đây là dấu hiệu dễ nhận biết, dễ nhớ nên khẩu hiệu này được treo tại các vị trí dễ nhìn nhất trong trụ sở. Hành động vì cộng đồng còn được thể hiện cụ thể bằng việc liên tục có các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, các hoạt động tri ân với khách hàng: phát động thi đua Ấp, khóm văn hóa tiết kiệm điện, tổ chức thay bóng đèn compact cho khách hàng, đưa tiết kiệm điện đến với trường học trên địa bàn giúp các em có thêm kiến thức về sử dụng nguồn năng lượng có hiệu quả.

Thay đổi cách ứng xử trong nội bộ

“Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau” đó là điều quan trọng nhất trong văn hóa ứng xử nội bộ. Vì vậy trong văn hóa giao tiếp, ứng xử và làm việc, đơn vị đã có nhiều biện pháp để VHDN đi vào nề nếp thông qua việc triển khai áp dụng bộ tài liệu văn hóa và quy tắc ứng xử, được đơn vị hết sức chú trọng như: tham dự đầy đủ các lớp tập huấn VHDN, tham gia cuộc thi tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp do Công ty tổ chức.

Thái độ phục vụ khách hàng

Từ những chuẩn mực đạo đức trong văn hóa, các hành vi ứng xử với khách hàng đang từng bước thay đổi, đó là cách: ứng xử văn minh, làm việc nhiệt tình, chu đáo, và đơn giản hóa thủ tục cấp điện, sắp xếp bố trí lịch cắt điện hợp lý  tạo sự tin tưởng cho khách hàng.

Vì thế,đơn vị đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp, các buổi sinh hoạt tập thể kết hợp phổ biến đến toàn thể cán bộ công nhân về ý thức phục vụ khách hàng, chấn chỉnh kịp thời những cán bộ công nhân có hành vi chưa đúng khi giao tiếp với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng... Mỗi cán bộ, công nhân phải là một đại sứ thương hiệu của ngành điện, cần có cách làm vô tư, công bằng, giải quyết kịp thời các yêu cầu khách hàng.

Cam kết thực hiện

Công tác tuyên truyền được Lãnh đạo đơn vị đặc biệt quan tâm nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân, để từng bước chuẩn hóa các hành vi ứng xử trong giao tiếp và giải quyết công việc hàng ngày, cũng là nhiệm vụ mà toàn đơn vị cần thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt là việc thống nhất thực hiện đúng các nội dung trong Bộ quy tắc ứng xử văn hóa như: Mặc đồng phục, đeo thẻ tên, logo ngành theo hồ sơ nhãn hiệu…

Sau vài năm triển khai, đơn vị đã định hình nền tảng văn hóa và bước sang giai đoạn tổ chức thực hiện bền vững đi vào thực tế: cụ thể trong từng công việc hàng ngày, trong cách ứng xử để mỗi cán bộ, công nhân tự hoàn thiện bản thân, tự giác thực hiện đúng quy định.

Đó là trách nhiệm của tất cả CBCNV cùng hướng đến mục tiêu đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao và nhu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện./.

Đánh giá bài viết
Hồng Phượng – PC Vĩnh Long

Bài viết liên quan