Về chúng tôi

Thực thi văn hóa ứng xử : Văn hóa ứng xử với đồng nghiệp

  • 10:55 - 17/07/2017
  • 479

 Văn hóa ứng xử với đồng nghiệp

- Chào hỏi lãnh đạo, đồng nghiệp lịch sự, thân thiện.

- Diễn đạt câu nói gắn gọn, dễ hiểu, thể hiện thái độ thân thiện, hòa đồng với đồng nghiệp.

Đánh giá bài viết
Ban QHCĐ EVN SPC

Bài viết liên quan