Về chúng tôi

Nét đẹp văn hóa ứng xử của Phụ nữ Công ty Điện lực Bạc Liêu

  • 14:59 - 11/07/2017
  • 489

Số lượng nhân viên nữ của Công ty Điện lực Bạc Liêu (PC Bạc Liêu) hiện là 112/643 tổng số CBCNV của đơn vị, chiếm tỷ lệ 17,4%. Trong đó, có 50 người trong độ tuổi từ 20 - 30 tuổi, chiếm 44,6%; 56 người trong độ tuổi từ 31 - 40 tuổi, chiếm 50%; 6 người trên 40 tuổi, chiếm 5,4%. CBCNV nữ tham gia vào công tác quản lý chuyên môn là 7/101 người, chiếm 6,93%; tham gia vào công tác quản lý đoàn thể là 11/60 người, chiếm 18,3%.

Dù chỉ chiếm 17,4% trên tổng số CBCNV, nhưng phụ nữ PC Bạc Liêu đã thể hiện khả năng của mình không kém gì phái mạnh trong các phong trào thi đua, sáng kiến, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tổng công ty Điện lực miền Nam giao.

Ông Ngô Văn Phúc - Phó Giám đốc PC Bạc Liêu  - Chủ tịch Công đoàn cơ sở  - Phó Trưởng Ban VSTBPN trao giấy khen cho  các chị em phụ nữ đại diện cho các Điện lực trực thuộc, ảnh PC BL

Trong quá trình công tác, phụ nữ PC Bạc Liêu luôn thể hiện được sự tự tin, không ngừng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh sự cố gắng trong công việc, các chị em cũng đã có nhiều nỗ lực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp của mình để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao. Tính đến tháng 5/2017, đã có 57/112 lao động nữ có trình độ đại học, chiếm 50,9%; 12/112 lao động nữ có trình độ cao đẳng, chiếm 10,7%; 35/112 lao động nữ có trình độ trung cấp. Chắc chắn là tỷ lệ này sẽ không dừng lại mà càng ngày càng được nâng cao hơn nữa.

Phát huy phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới: “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”. Phụ nữ PC Bạc Liêu luôn thể hiện vai trò của mình cả trong công việc và gia đình, điển hình là sự tham gia tích cực vào các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Trong công việc, các chị em phát huy vai trò của bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tự tin trong công việc, mạnh dạn đưa ra ý tưởng, sáng kiến để phát huy khả năng của mình. Trở về gia đình, các chị em vẫn thu xếp việc gia đình một cách hợp lý, khoa học để chăm lo tốt cho gia đình. Điều đó thể hiện qua năm 2016, có 107/112 người đạt phụ nữ hai giỏi, chiếm 95,5%; 107/112 người đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiếm 95,5%; 02 người được tặng giấy khen của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam và 16 người được Giấy khen của Giám đốc Công ty.

Bên cạnh nỗ lực của các chị em phụ nữ PC Bạc Liêu, sự quan tâm, luôn tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng với nam giới trong các chủ trương, chính sách, pháp luật được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ như chế độ tiền lương, ốm đau, thai sản, khám sức khỏe định kỳ… của các cấp Lãnh đạo PC Bạc Liêu cũng là một nhân tố để để chị em phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có được những phẩm chất văn hóa năng động - tự tin - sáng tạo để ngày càng khẳng định vị trí không thể thay thế được của mình trong ngôi nhà chung của PC Bạc Liêu.

Đánh giá bài viết
Nguyễn Ngọc Ngoan – PC Bạc Liêu

Bài viết liên quan