Về chúng tôi

Hiệu quả áp dụng ISO trong SXKD tại Công ty CNTT Điện lực miền Nam

  • 15:03 - 21/07/2017
  • 557

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác quản lý chất lượng, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam từ năm 2008 đã xây dựng thành công và áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào các quá trình sản xuất và cung cấp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin cho toàn Tổng công ty Điện lực miền Nam cùng các đơn vị ngoài ngành Điện. Đặc biệt Công ty luôn đảm bảo quá trình kiểm tra, quản lý chất lượng được thực hiện thống nhất trong toàn Công ty.

Đến năm 2010, Công ty đã không ngừng cải tiến quy trình quản lý và đã được đánh giá công nhận hệ thống quản lý chất lượng của Công ty đạt tiêu chuẩn 9001:2008. Từ đây, Công ty đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như công việc tạo tính chuyên nghiệp trong sản xuất sản phẩm phầm mềm, quản lý vận hành hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Hệ thống Công ty luôn đáp ứng yêu cầu của tổ chức cấp chứng chỉ TUV Rheinland. Chứng chỉ ISO 9001:2008 của Công ty luôn được đảm bảo duy trì có hiệu quả, hiệu lực thực tiễn, như là một cam kết của Ban lãnh đạo Công ty đối với Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc và tất cả khách hàng. Không chỉ có vậy, chứng chỉ ISO 9001:2008 còn giúp Công ty ngày càng nâng cao được hình ảnh, uy tín đối với khách hàng và đối tác, thúc đẩy hiệu quả làm việc của các phòng ban, bộ phận, giúp công ty hoạt động ổn định, chuyên nghiệp hơn.

Năm 2017, xuất phát từ yêu cầu của Tổ chức tiêu chuẩn hóa ISO về việc nâng cấp phiên bản ISO 9001:2008  sang phiên bản ISO 9001:2015 cũng như để đáp ứng sự thỏa mãn khách hàng, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ của Công ty, ngày 11/7/2017, Công ty CNTT ĐLMN đã tổ chức lớp đào tạo nhận thức về Quản lý chất lượng và các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Hội trường văn phòng tòa nhà EVN SPC để chuẩn bị thực hiện chuyển đổi hệ thống  sang ISO 9001:2015.

Chuyên gia Công ty TNHH Tư vấn và phát triển công nghệ hướng dẫn ISO 9001:2015

Nội dung đào tạo qua sự hướng dẫn của Công ty CNTT Tư vấn và phát triển công nghệ về Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 9001:2015, vì sao cần thiết phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO,  để cung cấp kiến thức về quản lý chất lượng giúp CBCNV nhận thấy trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc tạo ra các sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu mong đợi của khách hàng, Sau lớp đào tạo này, Công ty sẽ tiến hành chuyển đổi hệ thống từ tháng 7 đến tháng 12/2017, dự kiến chứng nhận và áp dụng vào tháng 1/2018. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ Công ty, góp phần xây dựng thương hiệu Công ty ngày càng phát triển bền vững./.

Đánh giá bài viết
Nguyễn Thùy Yên - Công ty CNTT ĐLMN

Bài viết liên quan