Về chúng tôi

Ứng dụng công nghệ trong quản lý cấp vốn khấu hao cơ bản

  • 16:09 - 19/07/2017
  • 387

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) hằng năm triển khai thực hiện một khối lượng đầu tư xây dựng phát triển nguồn và lưới điện trên 21 tỉnh/thành phố phía Nam. Trong quá trình xây dựng dự án qua nhiều giai đoạn trong đó có khâu quản lý cấp vốn khấu hao cơ bản được thực hiện theo quy định, quy trình pháp luật. Khi chưa áp dụng công nghệ, người thực hiện giám sát công tác này phải lưu trữ được bộ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ các lần đăng ký, điều chỉnh, đề nghị cấp vốn một cách thủ công; theo dõi được chu trình luân chuyển hồ sơ giữa đơn vị và Tổng công ty tốn nhiều thời gian, công sức, chi phí, nhân công lao động.

Từ những yêu cầu bức thiết trên, Tổng công ty đã cải tiến quy trình nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng thành phần mềm quản lý công tác cấp vốn khấu hao cơ bản. Từ cuối năm 2016 đến nay, Tổng công ty áp dụng phần mềm tạo ra sự tương tác trực tiếp, nhanh chóng hiệu quả trong Tổng công ty, tiết kiệm thời gian, chi phí nhân công, giấy tờ, góp phần tăng năng suất lao động.

Các chức năng nổi bật của phần mềm:

  • Đăng ký kế hoạch vốn: Chức năng giúp người dùng ở Tổng công ty kiểm tra, giám sát việc lập, duyệt vốn giữa EVN SPC với đơn vị thành viên..
  • Điều chỉnh kế hoạch vốn: Chức năng giúp người dùng ở đơn vị kiểm tra việc lập điều chỉnh kế hoạch vốn với EVN SPC, tình trạng phê duyệt của bản điều chỉnh kế hoạch.
  • Tình hình xem xét đề nghị cấp vốn: Chức năng giúp người dùng kiểm tra, theo dõi tình trạng đề nghị cấp vốn của đơn vị với EVN SPC. Giám sát hiển thị các đề nghị cấp vốn của các đơn vị và tình trạng xem xét của các đề nghị
  • Ra thông báo cấp vốn: Hiển thị các đề nghị cấp vốn tất cả các đơn vị và tình trạng ra thông báo cấp vốn của các đề nghị (Chưa in thông báo cấp vốn, đã trình thông báo cấp vốn, đã ra thông bao cấp vốn chính thức)
  • Tổng hợp báo cáo: Chức năng cung cấp cho EVN SPC và các đơn vị kết xuất được các báo cáo phục vụ nhu cầu về nghiệp vụ, quản lý điều hành nhanh chóng, linh hoạt, cho phép lưu trữ được các file đính kèm do đơn vị gởi lên hoặc EVN SPC gởi đến một cách thuận tiện nhất.

Và nhiều chức năng khác với hiệu năng và mục đích phục vụ tốt yêu cầu nghiệp vụ trong toàn Tổng công ty.

Mô hình tổng quan của phần mềm:

Mô hình triển khai phần mềm

Về tổ chức cơ sở dữ liệu của hệ thống: Database hệ thống được quản lý đồng bộ tập trung tại Trung tâm dữ liệu của EVN SPC. Dữ liệu các công trình, dự án được tổ chức theo thời gian ngày, tháng, năm và giai đoạn nhiều năm; Theo đơn vị quản lý dự án; Theo địa bàn tỉnh\thành phố; Theo loại hình công trình; Theo kiểu báo cáo - báo cáo tổng hợp hoặc báo cáo chi tiết với mục tiêu đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý thông tin các dự án đầu tư xây dựng một cách hiệu quả, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các các cấp lãnh đạo, người dùng cuối là từng cán bộ làm công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý cấp vốn khấu hao cơ bản và phục vụ hiệu quả nhu cầu khai thác cho nhiều bộ phận liên quan.

Giao diện chức năng hệ thống Quản lý cấp vốn KHCB

Việc áp dụng Phần mềm đã giúp EVN SPC thiết lập một cơ sở dữ liệu đáng tin cậy và người dùng đánh giá cao về tính hiệu quả trong công tác quản lý cấp vốn khấu hao cơ bản, báo cáo số liệu phục vụ kịp thời cho công tác quản lý điều hành toàn bộ các công trình, theo dõi dự án từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư xây dựng ở các cấp, linh hoạt trong công tác tổng hợp nhiều loại hình báo cáo đột xuất, định kỳ phục vụ kịp thời yêu cầu báo cáo cấp trên. Đây cũng là một trong giải pháp cải tiến điều hành, quản lý và góp phần hoàn thành mục tiêu Tập đoàn Điện Việt Nam đề ra trong năm 2017 " đẩy mạnh khoa học công nghệ " trong  quản lý điều hành sản xuất, tăng năng suất lao động./. 

Đánh giá bài viết
Lê Thành Nhân - Ban CNTT EVN SPC

Bài viết liên quan