Về chúng tôi

EVN SPC cụ thể hóa văn hóa ứng xử đối với người lao động

  • 15:26 - 30/08/2017
  • 316

Trong những năm qua, bên cạnh đảm bảo việc làm, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động theo quy định pháp luật. Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) luôn khuyến khích, tạo điều kiện để người lao động rèn luyện học tập nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng đáp ứng với những yêu cầu nhiệm vụ và ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý điều hành cung cấp điện.

Hàng năm, khảo sát nhu cầu thực tiễn, Tổng công ty đã triển khai các chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động. Để tổ chức các khóa đào tạo này, để cập nhật bổ sung kiến thức với nội dung chương trình đào tạo ngày càng phong phú, phù hợp định hướng phát triển của Tổng công ty là “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ” luôn có sự đổi mới, cải tiến trong các khóa học.

Năm 2017, Tổng công ty đã triển khai các chương trình đào tạo ở các lĩnh vực như:

  • Lĩnh vực Kế toán-kiểm toán có khóa Giám đốc kiểm toán nội bộ;
  • Lĩnh vực Pháp luật có các khóa Bồi dưỡng kiến thức Kỹ năng soạn thảo hợp đồng; Bồi dưỡng kiến thức pháp luật & công tác pháp chế; Định kỳ phổ biến pháp luật hàng tháng;
  • Lĩnh vực Công nghệ thông tin & bảo mật có các khóa: Vận hành hệ điều hành Oracle Solaris và ứng dụng E-business Suite (EBS); Hacker mũ trắng; An toàn & bảo mật công nghệ thông tin;
  • Lĩnh vực Kinh doanh, Kiểm tra & giám sát mua bán điện có các khóa: Bồi huấn công tác lập trình và quản lý mật khẩu công tơ điện tử; Sử dụng chương trình CRM và quy trình phối hợp giữa Điện lực và Trung tâm Chăm sóc khách hàng; Kỹ năng giao tiếp & chăm sóc khách hàng;
  • Lĩnh vực Kỹ thuật có các khóa: vệ sinh sứ cách điện lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao; Kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện theo Thông tư 33/2015/TT-BCT; Đào tạo sử dụng phần mềm PSS/ADEPT; Đào tạo chuyên sâu về relay bảo vệ lưới điện 110kV; Thi công sửa chữa điện nóng hotline; Dự báo phụ tải;
  • Lĩnh vực An toàn có khóa Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác an toàn;
  • Lĩnh vực Quan hệ cộng đồng có khóa Đào tạo công tác truyền thông và VHDN năm 2017.
  • Lĩnh vực khác có khóa Quản trị doanh nghiệp cho cán bộ quản lý cấp 4 đương chức và quy hoạch.

Hy vọng rằng với sự đổi mới và những kiến thức được bổ sung cập nhật giúp người lao động đáp ứng được yêu cầu đổi mới làm chủ công nghệ. Đồng thời hiện thực quá văn hóa ứng xử giúp chuyển hóa nhận thức thành động lực và năng lực thành hành động và hành động hóa trong thực thi nhiệm vụ góp phần xây dựng một EVN SPC ngày càng phát triển bền vững./.

Một số hình ảnh đào tạo của EVN SPC:

Lễ Khai giảng Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp 4 tại Trường cao đẳng Điện lực TPHCM.
Để tạo sự đổi mới trong chương trình đào tạo, Tổng công ty đã tổ chức các buổi tọa đàm tham quan thực tế tại Công ty Điện lực Đồng Tháp
Lễ bế giảng Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp 4

 

Đánh giá bài viết
Nguyễn Ngô Phương Diệp - Ban TCNS EVN SPC

Bài viết liên quan