Về chúng tôi

Tập huấn thực thi văn hóa doanh nghiệp và công tác quan hệ cộng đồng

  • 15:22 - 30/10/2017
  • 127

Ngày 25/10, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã tổ chức lớp tập huấn về công tác thực thi văn hóa doanh nghiệp và quan hệ cộng đồng năm 2017 cho hơn 130 CBCNV thuộc các phòng nghiệp vụ Công ty và các Điện lực trực thuộc. Giảng viên là ông Lê Xuân Thái - Trưởng ban Quan hệ cộng đồng. 

Nội dung tập huấn gồm: Văn hóa doanh nghiệp, công tác truyền thông, cung  cấp thông tin cho báo chí và các kỹ năng viết tin, bài. 

Với chuyên đề văn hóa doanh nghiệp, giảng viên đã tập trung hướng nhận thức và hành động cho các học viên, giúp họ hiện thực hóa nhận thức và biến thành hành động cụ thể để phù hợp với đặc trưng văn hóa doanh nghiệp ngành Điện. Nêu rõ những giá trị và ý nghĩa của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển của ngành Điện nói chung và PC Vĩnh Long nói riêng.

Học viên trả lời câu hỏi của giảng viên tại lớp tập huấn

Qua thực tế các bài tập xử lý tình huống và thảo luận nhóm, các học viên được rèn luyện kỹ năng giao tiếp khách hàng với hình thức gặp trực tiếp, qua điện thoại hay email…, góp phần cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Với chuyên đề truyền thông, các học viên đã được truyền đạt kỹ năng giao tiếp, cung cấp thông tin cho báo chí, xử lý tình huống truyền thông, viết thông cáo báo chí, kỹ năng viết tin bài đăng trên website…  Giảng viên đã đưa ra những vấn đề, những tình huống để học viên cùng thảo luận, đề xuất các phương án và cùng nhau phân tích áp dụng vào thực tiễn.

Thông qua lớp tập huấn, Công ty Điện lực Vĩnh Long mong muốn toàn thể CBCNV cùng giữ gìn, xây dựng, thực thi và phát huy văn hóa doanh nghiệp, góp phần xây dựng đơn vị thành tập thể đoàn kết, thống nhất, cùng hướng đến mục tiêu chung là đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của khách hàng, của xã hội và vì sự tồn tại, phát triển của ngành Điện.

Đánh giá bài viết
Mỹ Thu - PC Vĩnh Long

Bài viết liên quan