Về chúng tôi

​Công ty Điện lực Bạc Liêu: Xây dựng hình ảnh nhân viên sống và làm việc theo pháp luật

  • 09:09 - 29/11/2017
  • 149

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong Công ty Điện lực Bạc Liêu luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm sâu sắc và thường xuyên đôn đốc triển khai thực hiện. Không chỉ trong Ngày Pháp luật (9/11), mà cả năm 2017, Công ty Điện lực Bạc Liêu cũng đã xây dựng nhiều chương trình hành động cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Tuyên truyền Luật Phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên ngành Điện.

Công nhân Công ty Điện lực Bạc Liêu xây lắp điện cho các công trình. Ảnh: K.K

Hàng năm, Công ty Điện lực Bạc Liêu đều ban hành các chương trình và kế hoạch phổ biến pháp luật cho cán bộ, công nhân viên nhằm hướng đến mục tiêu tăng cường kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của từng cá nhân. Hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai rất đa dạng, như thông qua các văn bản đăng tải trên chương trình riêng của ngành, tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua các hội nghị truyền hình trực tiếp tại Văn phòng Công ty và đầu cầu truyền hình tại các Điện lực trực thuộc, tuyên truyền qua các trang thông tin điện tử của công ty…

Tính từ đầu năm 2017 đến nay, Công ty đã triển khai 8 đợt tuyên truyền với hơn 730 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền chủ yếu về các lĩnh vực như pháp luật về phòng cháy chữa cháy, pháp luật về hợp đồng dân sự, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Điện lực, Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, các thông tư, nghị định liên quan đến ngành Điện.

Nổi bật trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2017 của Công ty Điện lực Bạc Liêu là kế hoạch tuyên tuyền hưởng ứng “Ngày Pháp luật” với chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, Quy chế quản lý nội bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, khách hàng”. Để công tác này được thực hiện sâu rộng, đồng bộ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, cập nhật kiến thức pháp luật mới gắn với thực hiện, chức năng nhiệm vụ của đơn vị, trong tháng 11/2017, ngành Điện đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công ty với nhiều nội dung phong phú như: phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường; tình hình an ninh trật tự liên quan đến ngành Điện, tội phạm về tiền giả…

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một nét mới trong công tác thực thi văn hóa doanh nghiệp, từ đó xây dựng một doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh, nói “không với tệ nạn xã hội”. Đây sẽ là hoạt động mang tính thường xuyên, liên tục của công ty, hướng đến hành động, xem như việc làm hàng ngày của mỗi người lao động trong công ty.

Đánh giá bài viết
K.P - Báo Bạc Liêu - PC Bạc Liêu

Bài viết liên quan