Về chúng tôi

Nỗ lực thực thi “Văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ”

  • 08:37 - 04/12/2017
  • 275

Thực hiện cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp năm 2017 của Công ty Điện lực Kiên Giang. Tập thể lao động Điện lực Kiên lương đã hiện thực hóa về thực thi Văn hóa doanh nghiệp của công ty bằng các hành động cụ thể trong công tác quản lý và sản xuất.

Bên cạnh việc duy trì thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử gắn với việc thực hiện năm văn hóa an toàn lao động và kỷ luật lao động. Cán bộ công nhân viên chức lao động Điện lực Kiên Lương luôn ý thức việc hình thành thói quen ứng xử văn minh - văn hóa; trách nhiệm - thân thiện trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và chăm sóc khách hàng của đơn vị.

Nhân viên Điện lực Kiên Lương khi tiếp xúc với khách hàng luôn thể hiện sự tôn trọng, biết lắng nghe và giải quyết những ý kiến, đề nghị chính đáng của khách hàng với thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, ảnh PC KG

Trong 10 tháng đầu năm 2017, Điện lực Kiên Lương cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Công ty giao. Với phương châm “Tận tụy - sáng tạo - gương mẫu”, “Tác phong - chất lượng - tín nhiệm - hiệu quả”; đồng thời bám sát các văn bản lãnh, chỉ đạo của Công ty cũng như Bộ Quy tắc ứng xử của Công ty Điện lực Kiên Giang nhằm thực hiện những chuẩn mực đạo đức trong ứng xử; tạo dựng hình ảnh thân thiện với khách hàng trong quan hệ giao tiếp và trong công tác chuyên môn. 

Người lao động khi tiếp xúc với khách hàng luôn thể hiện sự tôn trọng, biết lắng nghe và giải quyết những ý kiến, đề nghị chính đáng của khách hàng với thái độ phục vụ tận tình, chu đáo. Kết quả đánh giá sự hài lòng của khách hàng hằng năm đều tăng hơn so với các năm trước. Đây cũng là cơ sở đánh giá hiệu quả của hoạt động quản lý và nỗ lực hoàn thiện bản thân của mỗi công nhân viên, là động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Văn hóa doanh nghiệp là một tài sản vô hình đóng vai trò quan trọng trong quá trình định hình tầm nhìn, sứ mệnh và xây dựng thương hiệu của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy, thực thi văn hóa doanh nghiệp là xuất phát từ ý thức và hành động của mỗi cá nhân cần được coi trọng và thực hiện thường xuyên.

Ông Đỗ Như Son, Giám đốc Điện lực Kiên lương luôn nhắn gửi tới CBCNV trong Điện lực: “Để phát triển đơn vị bền vững, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân là điều cốt yếu, thường xuyên. Điện lực Kiên Lương sẽ phải luôn là một tập thể thống nhất, đồng tâm, đồng lòng cùng hướng tới một mục tiêu chung. Do đó, cần tập trung phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu sử dụng điện và các dịch vụ của ngành điện trên địa bàn Huyện Kiên Lương”./.

Đánh giá bài viết
Nguyễn Khuyến - PC Kiên Giang

Bài viết liên quan