Về chúng tôi

Tin tưởng hơn qua đối thoại trực tiếp

  • 13:46 - 11/12/2017
  • 277

Thực hiện chương trình công tác theo Nghị quyết Hội nghị Người lao động của đơn vị, hàng năm Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đều tổ chức Hội nghị đối thoại nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp lãnh đạo quản lý trong toàn công ty, phát huy quyền làm chủ của người lao động.

Lãnh đạo PC Đồng Nai chủ trì buổi đối thoại

Trong năm 2017, PC Đồng Nai đã tổ chức 2 hội nghị điểm ở Điện lực Biên Hòa, Điện lực Biên Hòa 2 với khoảng 650 CBCNV tham dự, còn lại giao các Giám đốc Điện lực tổ chức thực hiện cho đến đầu năm 2018. và báo cáo kết quả về Công ty.

Tiếp xúc trực tiếp người lao động trong không khí dân chủ và cầu thị, Lãnh đạo đơn vị đã được nghe những ý kiến rất gần gũi về tâm tư tình cảm và những đề xuất thiết thực đến việc làm, đời sống, chế độ chính sách và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Tại các buổi tọa đàm, Giám đốc Công ty đã báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của năm 2016, 2017 của toàn đơn vị, cùng với kết quả thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Tổng công ty Điện lực miền Nam, cũng như phương hướng giai đoạn 2016-2020.

Được tham gia đối thoại, người lao động được chia sẻ và hiểu hơn về nhiệm vụ của ngành, của đơn vị ngày càng có nhiều áp lực lớn trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí, dịch vụ khách hàng… song song đó là việc đẩy mạnh cải cách thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đưa vào vận hành các trạm biến áp 110 kV không có người trực, thi công - sửa chữa điện nóng… Trong đó, cần có nguồn vốn rất lớn cho đầu tư phát triển - nâng cấp lưới điện, mua sắm phương tiện, trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao… để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng điện năng, dịch vụ khách hàng, năng suất lao động…

Những quan tâm lớn nhất của người lao động chủ yếu xoay quanh vấn đề chế độ chính sách, việc làm, tiền lương, bảo hiểm… và đặc biệt là việc tái sử dụng lao động sau sắp xếp - tái cơ cấu, chế độ cho lao động nghỉ trước thời hạn nghỉ theo chế độ, lao động dôi dư…

Người lao động trong PC Đồng Nai phát biểu trong nuổi đối thoại với Lãnh đạo Công ty, ảnh PC ĐN

Hoan nghênh những ý kiến góp ý thẳng thắn của người lao động, Lãnh đạo PC Đồng Nai đã tiếp thu và phần lớn ý kiến đã được giải đáp đầy đủ, thỏa đáng… được đông đảo CBCNV tham gia đồng tình, phấn khởi và tin tưởng vào đơn vị và những cam kết của Lãnh đạo Công ty về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở./.

Đánh giá bài viết
Vũ Huy Băng - PC Đồng Nai

Bài viết liên quan