Về chúng tôi

Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam tổ chức tập huấn Văn hóa doanh nghiệp

  • 10:38 - 14/12/2017
  • 129

Ngày 28/11/2017, Công ty Thí nghiệm điện miền Nam đã tổ chức tập huấn Văn hóa doanh nghiệp giúp CBCNV nâng cao nhận thức giá trị Văn hóa doanh nghiệp và vận dụng tốt những chuẩn mực và quy định trong công việc.

Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo Công ty, cán bộ phụ trách công tác Văn hóa doanh nghiệp các Phòng, ban, Phân xưởng và 20 Trung tâm Thí nghiệm Điện.

Giảng viên hướng dẫn kỹ năng ứng xử cho học viên

Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong công tác tuyên truyền và cách dẫn dắt sinh động, lôi cuốn vui nhộn, giảng viên đã giúp học viên tiếp thu tốt nội dung đào tạo, nhận thấy tính ứng dụng của chương trình vào thực tiễn rất cao, có thể áp dụng vào công việc hàng ngày để góp phần nâng cao nghệ  thuật và khả năng giao tiếp, ứng xử.

Đây cũng là dịp để CBCNV trong công ty giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm, cùng thấu hiểu, chia sẻ, phát huy sức mạnh đoàn kết, gắn bó nỗ lực phấn đấu góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đánh giá bài viết
Kim Ngân

Bài viết liên quan