Về chúng tôi

PC Cần Thơ: Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp làm nền tảng để phát triển bền vững

  • 09:42 - 31/01/2018
  • 148

Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ (PC Cần Thơ) luôn quan tâm đến việc thực thi văn hoá doanh nghiệp trong đơn vị. Đây là một yếu tố có vai trò, vị trí rất quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay.

Năm 2018, với những mục tiêu và nhiệm vụ  được Tổng công ty Điện lực miền Nam giao, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ đòi hỏi phải có sự thay đổi có tính hệ thống từ cơ cấu tổ chức, phong cách quản trị, làm việc chuyên nghiệp, năng động , hiệu quả để đạt được mục tiêu đề ra.. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện được nếu giữ vững và phát triển tổt bản sắc văn hoá doanh nghiệp của Công ty trong thời gian qua.   

Tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp khách hàng cho CBCNV 

Nhận thức được tầm quan trọng đó, ngay từ tháng 1 năm 2018, Ban chỉ đạo Văn hoá doanh nghiệp Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ đã triển khai xây dựng kế hoạch thực thi văn hoá doanh nghiệp trong toàn Công ty với quan điểm nhất quán:

- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp là trách nhiệm của cả hệ thống từ Cấp ủy, Ban Giám đốc Công ty, Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh.   Mỗi cán bộ, công nhân viên phải xác định rõ nhiệm vụ phải thực thi và phản ánh văn hoá của đơn vị mình đang công tác, không những cả Công ty mà đại diện cho hình ảnh của ngành Điện lực.

- Xác định đào tạo văn hoá doanh nghiệp là liên tục, không ngừng nghỉ và cần phải bắt đầu từ khi tiếp nhận lao động cho đến khi nghỉ hưu.

- Triển khai đồng bộ văn hoá doanh nghiệp phải gắn với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, từ trên xuống theo chiều sâu lẫn chiều rộng từ Công ty đến các phòng, ban; Các điện lực và đơn vị cơ sở của Điện lực, các Phân  xưởng, Đội xây dựng điện, Đội Hotline ở tất cả các nội dung: lập kế hoạch, cam kết thực thi văn hoá doanh nghiệp của lãnh đạo và nhân viên; tuyên truyền văn hoá doanh nghiệp với nhiều hình thức (khuyến khích sáng tạo  trong tuyên truyền), đào tạo văn hoá doanh nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, người lao động; tổ chức thực thi, kiểm tra, chấm điểm đánh giá văn hoá doanh nghiệp; đánh giá hiệu quả hoạt động…

Qua nhiều năm thực thi văn hoá doanh nghiệp, Công ty đã xây dựng hình ảnh uy tín và gần gũi trong mắt khách hàng sử dụng điện, cộng đồng và xã hội.  Năm 2018 là năm phát huy những thành quả đó thông qua những định hướng, kế hoạch đã xây dựng, hơn 750 lao động trong Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ đã và đang không ngừng nỗ lực, hoàn thiện bản thân, chung tay xây dựng Công ty ngày càng phát triển với bản sắc văn hóa riêng, tạo nên giá trị bền vững.

 

Đánh giá bài viết
Thanh Tùng - PC TP Cần Thơ

Bài viết liên quan