Về chúng tôi

Cam kết thực thi Văn hoá doanh nghiệp góp phần thắng lợi trong sản xuất kinh doanh

  • 10:31 - 31/01/2018
  • 139

Ban chỉ đạo Văn hóa doanh nghiệp Công ty Điện lực Cà Mau vừa tổ chức buổi lễ ký cam kết thực hiện giao ước thi đua và thực thi văn hoá doanh nghiệp năm 2018. Ông Huỳnh Hữu Quang - Trưởng Ban chỉ đạo Văn hóa doanh nghiệp, Thủ trưởng Cơ quan Công ty Điện lực Cà Mau và ông Thiều Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty, cùng Đoàn Thanh niên, Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị Cơ quan Công ty ký cam kết, phát động toàn thể cán bộ công nhân viên giao ước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và thực thi Văn hóa doanh nghiệp năm 2018.

Ông Huỳnh Hữu Quang - Trưởng Ban chỉ đạo Văn hóa doanh nghiệp, Thủ trưởng Cơ quan Công ty Điện lực Cà Mau và ông Thiều Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cùng ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp

Bản cam kết này được treo tại các Phòng, Ban, đơn vị trên trang Web của Công ty để thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực thi Văn hoá doanh nghiệp của từng người lao động trong Công ty Điện lực Cà Mau.

Nội dung ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp trong Công ty Điện lực Cà Mau:

1. Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Cà Mau chỉ đạo các đơn vị, Công đoàn Bộ phận phát động trong toàn bộ CBCNV thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 về các mặt công tác như sau:

- Điện thương phẩm, Tỷ lệ điện dùng để phân phối, Giá bán bình quân, Doanh thu tiền điện, lợi nhuận, năng suất lao động và những chỉ tiêu mũi nhọn khác do cấp trên giao.

- Công tác điều hành cung cấp điện, xây dựng phát triển lưới điện, dịch vụ khách hàng, đáp ứng tốt nhất tình hình cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cà Mau.

- Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thi đua thực hiện thắng lợi các nghị quyết, công tác đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, giúp đỡ đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn.

2. Triển khai thực hiện các nội dung trong bộ quy tắc ứng xử văn hóa của EVNSPC và Công ty vào các lĩnh vực chuyên môn và giao tiếp hàng ngày.

3. Lãnh đạo Phòng, Ban, đơn vị luôn đôn đốc, triển khai và giám sát việc thực thi Văn hoá doanh nghiệp của CBCNV, đồng thời đi đầu trong thực hiện văn hóa ứng xử.

4. Đảm bảo 100%  CBCNV trong các Phòng, Ban thực hiện nghiêm:

- Mặc đồng phục, đeo bảng tên theo quy định (tại Cơ quan, đi công tác, tham gia các cuộc họp/hội nghị, sự kiện…), tuân thủ giờ giấc và tác phong lề lối làm việc; không uống rượu, bia, các chất kích thích, đồ ăn uống có cồn trong giờ làm việc.

- Nghiêm túc thực hiện công tác 5S, quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Ứng xử văn minh, lịch sự, tận tâm, trách nhiệm cao trong mọi công việc.

- Cam kết giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp tại nơi làm việc cũng như nơi cư trú.

5. Mỗi CBCNV các Phòng, Ban, đơn vị là một tuyên truyền viên, tuyên truyền tiết kiệm điện cũng như tối ưu hóa chi phí trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Lãnh đạo Phòng, Ban, đơn vị phải đảm bảo thực hiện việc đánh giá, chấm điểm thực thi Văn hoá doanh nghiệp hàng quý theo quy định của Công ty Điện lực Cà Mau.

7. Đảm bảo 100% CBCNV thực hiện nghiêm túc chương trình thực thi Văn hoá doanh nghiệp theo quy định.

 

Đánh giá bài viết
Lê Văn Tám - PC Cà Mau

Bài viết liên quan