Về chúng tôi

Quyền lợi người lao động được khi tham gia đóng Bảo hiểm

  • 13:51 - 31/05/2018
  • 337

Được đảm bảo việc làm và cải thiện thu nhập là mong muốn lớn nhất của mỗi con người khi chúng ta làm việc và cống hiến sức lao động của mình. Hơn nữa, trong trường hợp người lao động (NLĐ) bị giảm tiền lương do ốm đau, thai sản hay tai nạn lao động,… mà vẫn được bù đắp một phần thu nhập bởi cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội, thì đó chính là lợi ích chính đáng của NLĐ nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống.

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng này, trong thời gian qua, Công ty Điện lực Long An (PC Long An) luôn quan tâm và thực hiện tốt các chế độ chính sách cho NLĐ, đặc biệt là việc đăng ký cho CBCNV tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và giải quyết chi trả kịp thời các chế độ bảo hiểm mà họ được hưởng.

Cụ thể là trong năm 2017 và các tháng đầu năm 2018, PC Long An đã phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) giải quyết cho 107 trường hợp ốm đau, tai nạn rủi ro, 83 trường hợp thai sản (CBCNV nữ sinh con, CBCNV nam có vợ sinh con, dưỡng sức sau thai sản, ….), với tổng số tiền hỗ trợ hơn 808 triệu đồng. Số tiền hỗ trợ này được chi trả kịp thời cho NLĐ, góp phần không nhỏ giúp họ trang trải cuộc sống và an tâm thực hiện công tác của mình.

Đảm bảo CBCNV có việc làm ổn định, cải thiện thu nhập, hỗ trợ kịp thời các chế độ chính đáng của NLĐ, tạo điều kiện để NLĐ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cơ quan BHXH là một trong những việc làm thiết thực của Ban lãnh đạo ngành điện trong việc thực thi dân chủ, đảm bảo lợi ích chung đối với CBCNV của mình, giúp cho CBCNV an tâm lao động sản xuất, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.

Trần Thị Ngọc Giàu - PC Long An
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan