Trang chủ Khoa học kỹ thuật
Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) về việc trang bị thiết bị chữ ký số (USB token và SIM CA) phục vụ việc phát hành văn bản điện tử trên hệ thống E-Off...
 
Ngày 24/08/2018, Công ty Điện lực Bình Thuận và  Trung tâm Công nghệ thông tin Viettel 3 đã tổ chức hội thảo “Giới thiệu giải pháp giám sát và điều khiển máy cắt t...
 
Công nghệ thông tin ngày càng phát triển thì các phương thức tấn công của hacker ngày càng tinh vi. Để hạn chế máy tính bị nhiễm và các phần mềm độc hại, người dùng phải biết tự t...
 
Nhằm tối ưu hóa công tác quản lý/chi phí vận hành lưới điện, đa dạng hóa các nguồn phát điện, nâng cao hiệu quả sử dụng điện, đảm bảo chất lượng điện năng, nâng cao và đa dạng hóa...
 
Hiện nay, vấn đề về việc sản xuất và sử dụng năng lượng xanh, sạnh được đặt ra và ưu tiên hàng đầu trong việc nghiên cứu và ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Trong đó, việc thi ...
 
Thông tin là một tài sản như các tài sản quan trọng khác trong công việc, thông tin có giá trị với tổ chức, cá nhân và cần được thường xuyên bảo vệ một cách phù hợp. ...
 
Cột điện bê tông công nghệ ly tâm ứng suất trước sử dụng lõi thép cường độ cao nên có ít thép hơn so với lõi cột bê tông thường trước đây. ...
 
Hiện nay, trên lưới phân phối thuộc địa bàn quản lý của Điện lực Xuyên Mộc (Công ty Điện lực BR-VT) có cấu trúc mạch vòng kín vận hành hở, khi cần chuyển tải qua lại giữa các phát...
 
“Đáp ứng nhu cầu khách hàng với chất lượng cao, dịch vụ ngày càng hoàn hảo” là chính sách chất lượng mà lãnh đạo và CBCNV ngành điện luôn quan tâm thực hiện trong quá trình sản xu...
 

Trang trước - Trang Sau