Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Thông tin giá điện
 

Ban hành Mẫu Hợp đồng Mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Ngày 18/6/2014, Bộ Công thương đã ban hành thông tư hướng dẫn số 19/2014/TT-BCT về Mẫu Hợp đồng Mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt giữa đơn vị bán lẻ điện và khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt.
 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 5/8/2014 và thay thế cho Quyết định số 08/2006/QĐ-BCN ngày 12/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

Các hợp đồng đã ký trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện đến thời điểm hết thời hạn ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hai bên vẫn phải thực hiện các quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp Bên mua điện có nhu cầu ký lại hợp đồng trước thời hạn, Bên bán điện có trách nhiệm thỏa thuận để thực hiện ký lại hợp đồng.

EVNnews
Đánh giá bài viết:
  • Tags
In      Trở về
 
Các Thông tin giá điện đã đưa
   Biểu giá bán lẻ điện mới: Dùng nhiều giá sẽ giảm (06:02 - 13/06/2014)
   EVN sẽ tiếp tục đảm bảo điện trong điều kiện nắng nóng, phụ tải tăng cao (02:12 - 05/06/2014)
   Biểu giá điện mới đem lại cho khách hàng sử dụng điện những lợi ích gì? (02:11 - 05/06/2014)
   Biểu so sánh sự khác nhau giữa Quyết định 28/2014/QĐ-TTg với Quyết định 268/QĐ-TTg (01:41 - 27/05/2014)
   Nhà nước giữ vai trò điều tiết giá điện (01:29 - 07/05/2014)
   "Giá điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước” (01:25 - 07/05/2014)
   Sẽ điều chỉnh giá điện do nguyên, nhiên liệu tăng giá (01:11 - 07/05/2014)
   PPC cho EVN vay hơn 2,000 tỷ đồng, lãi suất khoảng 14%/năm (09:47 - 05/05/2014)
   Quản lý, điều hành thống nhất giá điện (09:46 - 05/05/2014)
   EVN chưa đề xuất tăng giá điện (08:29 - 05/05/2014)
   Xây dựng khung giá bán điện sinh khối (08:16 - 05/05/2014)
   EVN chưa đề xuất tăng giá điện (09:58 - 29/04/2014)
   Thông tư 05/2011/TT-BCT ngày 25/02/2011 của Bộ Công Thương về "Quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện" (03:23 - 23/04/2014)
   Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt (07:18 - 10/04/2014)
   Từ 10/5/2014, EVN sẽ tăng giá mua điện từ phế thải nông nghiệp (08:18 - 07/04/2014)

Đầu trang