Trang chủ Khoa học kỹ thuật Đề tài - Sáng kiến
 

“Đẩy mạnh khoa học công nghệ” trong Công ty Điện lực Bạc Liêu

Năm 2017, là năm thứ 2, Công ty Điện lực Bạc Liêu triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động giai đoạn 2016-2020.

Công nhân Điện lực thành phố Bạc Liêu thực hiện rửa sứ hotline

Để triển khai thực hiện chủ đề hoạt động năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đề ra và để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động năm 2017, Công ty Điện lực Bạc Liêu tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ như:

- Nâng cao chất lượng theo hướng đơn giản, hiệu quả, kết hợp việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin với việc thực hiện cải cách hành chính và việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: Triển khai ứng dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung của EVN, EVN SPC trong công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Xây dựng và phát triển các phần mềm của Công ty theo nhu cầu thực tế. Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ tốt các hoạt động của Công ty.

- Đầu tư xây dựng và củng cố cơ sở hạ tầng mạng, hoàn thiện hệ thống tổ chức từ Công ty đến các Điện lực trực thuộc.

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò quan trọng của khoa học công nghệ. Tiếp tục triển khai các khóa đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin cho cán bộ.

- Phong trào thi đua sáng kiếnđược  triển khai sâu rộng, từ lao động gián tiếp đến lao động trực tiếp, từ công nhân đến kỹ sư và cán bộ quản lý đều tham gia tích cực và thể hiện được tinh thần lao động sáng tạo. Nhờ đó phong trào sáng kiến được duy trì tốt, ngày càng phát huy được cả về số lượng và chất lượng. Các sáng kiến có tính ứng dụng trực tiếp thiết thực, mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Ứng dụng khoa học công nghệ là một trong những nhiệm vụ của Công ty Điện lực Bạc Liêu thực hiện trong năm 2017 để góp phần tăng năng suất lao động.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Bạc Liêu chú trọng việc ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, vận hành nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành, nâng cao năng suất lao động, cụ thể đã thực hiện:

- Xây dựng, nâng cấp và duy trì cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác sản xuất kinh doanh ngày một nâng cao, đáp ứng nhu cầu.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong công tác quản lý, điều hành và trao đổi thông tin. Tổ chức các cuộc họp qua Hội nghị truyền hình, áp dụng thư điện tử nội bộ để trao đổi thông tin, áp dụng cuộc họp không giấy,..

- Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên chức được đào tạo về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc.

- Ứng dụng công nghệ mới, nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Trong năm 2016, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã triển khai vệ sinh cách điện hotline, triển khai lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống đo ghi và truyền dữ liệu công tơ từ xa... đã góp phần đáng kể trong công tác nâng cao năng suất lao động, nâng cao độ tin cây cung cấp điện, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng...

Bùi Thanh Tuyền - PC Bạc Liêu
Đánh giá bài viết:
  • Tags
In      Trở về
 
Các Đề tài - Sáng kiến đã đưa
   Sáng kiến - thúc đẩy sự sáng tạo (14:07 - 15/03/2017)
   Giám sát an toàn từ xa bằng thiết bị thông minh (13:55 - 15/03/2017)
   Triển khai công nghệ vệ sinh cách điện hotline (11:08 - 07/03/2017)
   Triển khai công nghệ sửa chữa điện nóng (hotline) (11:01 - 07/03/2017)
   Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động công đoàn (15:58 - 28/02/2017)
   PC Bạc Liêu: Thi đua phát triển các sáng kiến (15:47 - 28/02/2017)
   Giải pháp giảm tổn thất điện năng tại Điện lực Đức Linh: đầu tư cải tạo lưới điện để thay đổi kết cấu lưới điện trung áp (14:56 - 24/02/2017)
   Sáng kiến cải tiến - Chất lượng thực tế (16:04 - 22/02/2017)
   Sáng kiến cột ERS: Xóa bỏ hạn chế của cột bê tông ly tâm (08:39 - 21/02/2017)
   Giải pháp chống động vật gây sự cố lưới điện (10:11 - 19/01/2017)
   “Giải pháp cân bằng tải trong cho các chương trình phục vụ điều hành sản xuất tại Công ty Điện lực Bình Dương” (09:50 - 19/01/2017)
   Những sáng kiến tiết kiệm chi phí (16:17 - 29/12/2016)
   Sáng kiến máy quấn dây sử dụng motor thuỷ lực (08:06 - 26/12/2016)
   PC Hậu Giang thực hiện sửa chữa hư hỏng thường gặp của recloser (15:03 - 23/12/2016)
   Hiệu quả từ phương thức bù ứng động theo “Var” trên lưới điện trung thế địa bàn tỉnh Hậu Giang (14:42 - 23/12/2016)

Đầu trang