Trang chủ Khoa học kỹ thuật Đề tài - Sáng kiến
 

Sáng kiến: Phần mềm giám sát hệ thống đo đếm công tơ điện tử

Để cài đặt 01 công tơ điện tử nhiều giá phải qua nhiều bộ phận kiểm soát. Trước tiên, tại đơn vị Điện lực phải rà soát dữ liệu về hệ thống đo đếm của khách hàng hoặc thông tin dữ liệu đang quản lý để lập đề nghị cài đặt công tơ điện tử có đầy đủ thông số gửi về Công ty. Sau đó, Công ty một lần nữa sẽ đối soát về tính chính xác các thông tin hệ thống đo đếm, khách hàng. Nếu thông tin chính xác sẽ ký duyệt cho đơn vị cài đặt, treo tháo đưa vào vận hành. Việc lập tờ trình, đối soát thông tin, ký duyệt tờ trình đều thực hiện thủ công, rất mất thời gian, khó khăn trong việc kiểm soát thông số vận hành của công tơ, khai thác sản lượng điện và việc thống kê báo cáo số lượng công tơ được lập trình, số lần lập trình của công tơ.

Từ thực tế khó khăn trên, anh Nguyễn Từ Anh Thy và Nguyễn Trọng Hoà - nhân viên Công ty Điện lực Bình Phước đã đưa ra giải pháp phần mềm giám sát hệ thống đo đếm công tơ điện tử. Sáng kiến này đã được công nhân cấp Công ty.

Phần mềm giám sát hệ thống đo đếm công tơ điện tử ra đời đã góp phần nâng cao năng suất lao động, hạn chế thấp nhất những sai sót trong quản lý, lập trình công tơ điện tử cũng như khai thác sản lượng điện năng.

Màn hình để kiểm tra, so sánh thông số của hệ thống đo đếm đang vận hành với hệ thống đo đếm đề nghị cài đặt theo phiếu

Giới thiệu về phần mềm:

Chương trình Giám sát thông số hệ thống đo đếm công tơ điện tử được xây dựng bằng ngôn ngữ C# (Microsoft Visual C# 2010) trên hệ điều hành Windows 7, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2008 và CMIS đang khai thác tại Công ty. Để cài và sử dụng chương trình này yêu cầu máy tính phải cài bộ Oracle client, MicroSoft .Net Framework 4.0, Crystal Report VS_13_0_4, kết nối được mạng nội bộ của Công ty.

Chương trình truy cập vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý khách hàng (CMIS) để lấy thông tin của khách hàng, thông tin về hệ thống đo đếm để đưa vào phiếu đề nghị lập trình công tơ, cũng như dùng để đối soát dữ liệu trước khi khai thác. Chương trình có một số chức năng chính như sau:

- Tìm kiếm và lấy thông tin của khách hàng, thông tin về hệ thống đo đếm của khách hàng đưa vào phiếu đề nghị cài đặt công tơ.

- Kiểm tra đối chiếu thông số đề nghị với thông số trong CMIS.

- Lập phiếu đề nghị cài đặt thông số vận hành của công tơ.

- Duyệt đề nghị trực tiếp trên chương trình.

- Tự động thông báo khi có phiếu đề nghị mới của Điện lực gửi về Công ty.

- Kiểm tra được thông số đề nghị cài đặt với thông số khai thác trên CMIS.

- Phát hiện các công tơ có đề nghị cài đặt mà chưa lắp cho khách hàng hoặc chưa cập nhật vào CMIS.

- Thống kê, báo cáo số lượng phiếu, công tơ đề nghị lập trình theo thời gian.

Hiệu quả chương trình mang lại:

- Tìm kiếm và lấy được thông tin về khách hàng, thông tin hệ thống đo đếm của khách hàng đã có trong CMIS đưa vào phiếu đề nghị cài đặt công tơ.

- Tiết kiệm thời gian đối soát thông số đề nghị cài đặt với thông số khai thác trên CMIS.

- Thông báo tự động khi có phiếu đề nghị mới của Điện lực gửi về Công ty.

- Hạn chế sai sót thông số đề nghị cài đặt với thông số khai thác trên CMIS.

- Kiểm soát được thông số công tơ lắp đặt thực tế, thông số lập trình và kể cả công suất trạm biến áp so với thông số trong CMIS.

- Hạn chế sai sót trong khai thác tính toán tiền điện cũng như các sai lệnh thông kỹ thuật vận hành của hệ thống đo đếm, công suất trạm biến áp…

- Kiểm soát được việc khai thác sót bộ hệ thống đo đếm.

- Thống kê, báo cáo số lượng phiếu, công tơ đề nghị lập trình theo thời gian.

Phần mềm ra đời mang lại nhiều tiện ích, từ khâu lập tờ trình, đối soát thông tin, ký duyệt tờ trình đến thống kê, báo cáo công tác quản lý lập trình công tơ điện tử 3 giá đều thực hiện bằng công nghệ, hạn chế sai sót, nâng cao năng suất lao động.

Trần Thị Hồng Nhi - PC Bình Phước
Đánh giá bài viết:
  • Tags
In      Trở về
 
Các Đề tài - Sáng kiến đã đưa
   “Đẩy mạnh khoa học công nghệ” trong Công ty Điện lực Bạc Liêu (17:37 - 11/04/2017)
   Sáng kiến - thúc đẩy sự sáng tạo (14:07 - 15/03/2017)
   Giám sát an toàn từ xa bằng thiết bị thông minh (13:55 - 15/03/2017)
   Triển khai công nghệ vệ sinh cách điện hotline (11:08 - 07/03/2017)
   Triển khai công nghệ sửa chữa điện nóng (hotline) (11:01 - 07/03/2017)
   Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động công đoàn (15:58 - 28/02/2017)
   PC Bạc Liêu: Thi đua phát triển các sáng kiến (15:47 - 28/02/2017)
   Giải pháp giảm tổn thất điện năng tại Điện lực Đức Linh: đầu tư cải tạo lưới điện để thay đổi kết cấu lưới điện trung áp (14:56 - 24/02/2017)
   Sáng kiến cải tiến - Chất lượng thực tế (16:04 - 22/02/2017)
   Sáng kiến cột ERS: Xóa bỏ hạn chế của cột bê tông ly tâm (08:39 - 21/02/2017)
   Giải pháp chống động vật gây sự cố lưới điện (10:11 - 19/01/2017)
   “Giải pháp cân bằng tải trong cho các chương trình phục vụ điều hành sản xuất tại Công ty Điện lực Bình Dương” (09:50 - 19/01/2017)
   Những sáng kiến tiết kiệm chi phí (16:17 - 29/12/2016)
   Sáng kiến máy quấn dây sử dụng motor thuỷ lực (08:06 - 26/12/2016)
   PC Hậu Giang thực hiện sửa chữa hư hỏng thường gặp của recloser (15:03 - 23/12/2016)

Đầu trang