Trang chủ Thông cáo báo chí Tổng công ty Điện lực miền Nam
 

TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 10/2017

 1. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 10 tháng đầu năm 2017
 1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:
 • Trong 10 tháng năm 2017, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục phát triển kinh tế - xã hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải.
 • Sản lượng điện nhận: 5.469 triệu kWh, tăng 12,07% so với cùng kỳ 2016. Trong đó: Sản lượng bình quân ngày là 175,9 triệu kWh, tăng 9,52%; sản lượng ngày lớn nhất là 190,02 triệu kWh (ngày 10/10/2017), tăng 12,06%; công suất ngày lớn nhất là 9.080 MW, tăng 9,9%. Lũy kế 10 tháng năm 2017: 52.251 triệu kWh, tăng 9,19%. Trong đó: Sản lượng ngày lớn nhất là 200,2 triệu kWh (ngày 06/9/2017), tăng 12,3% và công suất ngày lớn nhất là 9.529 MW (ngày 08/9/2017) tăng 9,55% so với cùng kỳ.
 • Sản lượng điện thương phẩm: 5.138 triệu kWh, lũy kế 10 tháng năm 2017: 49.779 triệu kWh, tăng 9,51%.
 • Sản lượng điện tiết kiệm: 115 triệu kWh, tăng tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế 10 tháng năm 2017: 1.092 triệu kWh, tăng 6,3%, đạt 2,19% sản lượng điện thương phẩm.
 • Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện 10 tháng năm 2017 đạt kế hoạch EVN giao. Cụ thể: Tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI): 659,08/1047,5 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI): 0,22/1,67 lần; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI): 2,94/5,61 lần/khách hàng.
 • Trong 10 tháng năm 2017 phát triển 268.332 khách hàng. Tính đến cuối tháng 10, tổng số khách hàng 7.571.455 khách hàng, trong đó 6.957.442 hộ ánh sáng sinh hoạt và 614.013 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; tốc độ tăng trưởng tháng là 3,67%.
 • Chỉ số tiếp cận điện năng (số liệu 9 tháng): Đưa vào vận hành 993 công trình điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình không quá 7 ngày/công trình. Luỹ kế 9 tháng đã giải quyết và đưa vào vận hành 6.259 công trình điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình là 4,43 ngày/công trình.
 • Thời gian cấp điện cho khách hàng sinh hoạt khu vực TP, TX, TT ≤ 3 ngày làm việc: Trong tổng số 78.747 khách hàng được cấp điện mới, thực hiện đúng quy định là 78.683 khách hàng (đạt 99,912) với thời gian cấp điện trung bình là 1,98 ngày/KH, còn 0,08% (64 khách hàng) có thời gian cấp điện trung bình 4,33 ngày/KH; Thời gian cấp điện cho khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn ≤ 5 ngày làm việc: Trong tổng số 148.684 khách hàng được cấp điện mới, thực hiện đúng quy định đạt 99,99%, còn 0,01% (17 khách hàng) có thời gian cấp điện trên 5 ngày; Thời gian cấp điện cho khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt ≤ 7 ngày: Trong tổng số 42.683/42.684 khách hàng được cấp điện mới, thực hiện đúng quy định 99,99%, với thời gian cấp điện trung bình là 2,64 ngày/KH.
 • Trong tháng 10, Tổng đài 19001006 tiếp nhận 115.278 yêu cầu của khách hàng và giải quyết được 99,11% khối lượng công việc. Lũy kế 10 tháng đầu năm tiếp nhận 800.634 yêu cầu, giải quyết được 99,36% khối lượng công việc. Nhu cầu khách hàng liên lạc nhiều nhất về nhóm dịch vụ tra cứu thông tin và xử lý mất điện.

2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

* Lưới điện 110-220kV:

 • Đến nay, Tổng công ty đã khởi công: 49/79 công trình, đóng điện 45/69 công trình lưới điện 110/220kV; đưa vào vận hành thêm: 79km đường dây xây dựng mới, 150km đường dây cải tạo nâng cấp và 1.510MVA.
 • Các công trình đưa vào vận hành đã đáp ứng có hiệu quả việc cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam, nhất là khu vực kinh tế trọng điểm. Trong đó, có nhiều công trình hoàn thành sớm tiến độ, như: Lắp máy biến áp T2 40MVA trạm 110kV Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang); Lắp máy biến áp T2 63MVA trạm 110kV Châu Thành (tỉnh Long An); nâng công suất các trạm: Giá Rai, Bạc Liêu, Gò Công, Thống Nhất, Đồng Nai, Cẩm Mỹ, Định Quán, Gò Dầu và một số công trình phân pha chống quá tải đường dây 110kV…
 • Dự kiến đến cuối năm 2017, Tổng công ty sẽ hoàn thành đóng điện 69/69 công trình.

* Lưới điện phân phối: Đóng điện 261/566 công trình với tổng khối lượng: 770 km đường dây trung áp xây dựng mới, 715 km đường dây trung áp cải tạo, 573 km đường dây hạ áp xây dựng mới, 849 km đường dây hạ thế cải tạo và tổng công suất trạm phân phối tăng thêm là 170,93MVA.

Tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm:

 • Dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer tại tỉnh Kiên Giang: Khởi công: Ngày 22/9/2017. Dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2017.
 • Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia trên địa bàn 2 tỉnh Cà Mau và Hậu Giang (phần khối lượng năm 2017): Dự kiến khởi công trong tháng 11/2017 và hoàn thành đóng điện trong tháng 12/2017.
 • Dự án Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3 (DPL3) vay vốn WB: Còn 3 hạng mục công trình cải tạo phát triển nguồn và lưới điện trên địa bàn huyện đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận: Đang thi công 2 hạng mục Công nghệ thông tin và cải tạo phát triển lưới điện, dự kiến hoàn thành trong quý 4/2017; riêng hạng mục phát triển nguồn điện: Đang chuẩn bị thi công, dự kiến hoàn thành vào quý 1/2018.
 • Dự án phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 - vay vốn JICA: Lưới điện 220kV: Đang thi công trạm 110kV Khu công nghiệp (KCN) Sa Đéc. Đang nỗ lực giải quyết mặt bằng thi công trạm 220kV Cần Đước. Lưới điện 110kV: Đã đóng điện 3 công trình, đang thi công 10 công trình. Dự kiến trong quý 4/2017 hoàn thành thêm 5 công trình, các công trình còn lại đưa vào vận hành vào quý 2/2018. Lưới điện phân phối: Dự kiến khởi công trong quý 4/2017 và hoàn thành đóng điện trong năm 2018.
 • Dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KfW2): Hiện đã hoàn thành đóng điện 3 công trình, 10 công trình còn lại đang thực hiện sẽ hoàn thành trong quý 4/2017 và quý 1/2018.

II. Nhiệm vụ 11/2017

 • Công tác cung cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ và sinh hoạt. Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của các địa phương, chương trình tiết kiệm điện của năm của Tổng công ty.
 • Công tác đầu tư xây dựng: Phấn đầu hoàn thành các công trình: Trạm 220kV Long Xuyên 2, trạm 110kV Sông Đốc, đường dây 110kV cấp điện cho KCN Long Giang, trạm 110kV Giồng Trôm; lắp máy biến áp T2 63MVA trạm 110kV Tân Bình; phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 177 Bình Long 2 đến 175 Mỹ Phước, phân pha dây dẫn đường dây 110kV 2 mạch 173 Mỹ Phước - Hòa Thuận - Thới Hòa - 176 Mỹ Phước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng - Tổng công ty Điện lực miền Nam

Điện thoại: 028.38242783/38242594            Fax: 028.38242802

Địa chỉ: Số 72 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

Website: www.evnspc.vn                                 Email: Info@evnspc.vn

Xem file TẠI ĐÂY

Ban QHCĐ EVN SPC
Đánh giá bài viết:
 • Tags
In      Trở về
 
Các Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đưa
   Công điện thượng khẩn áp thấp nhiệt đới gần bờ (11:29 - 02/11/2017)
   TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 9/2017 (16:05 - 02/10/2017)
   TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8/2017 (15:27 - 06/09/2017)
   TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2017 (14:44 - 07/08/2017)
   TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2017 (10:17 - 04/07/2017)
   TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 6/2017 (10:49 - 07/06/2017)
   Thông tin sự cố mất điện tại Bình Phước ngày 6/6/2017 (00:00 - 07/06/2017)
   TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 5/2017 (09:49 - 22/05/2017)
   TCBC: EVN SPC tổ chức Ngày hội tiết kiệm điện năm 2017 tại Bình Dương (14:52 - 19/05/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2017 (08:41 - 07/04/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2017 (14:16 - 06/03/2017)
   TCBC: Khánh thành dự án cấp điện lưới quốc gia cho các xã đảo Lại Sơn, Hòn Nghệ, Sơn Hải, tỉnh Kiên Giang (12:22 - 20/01/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh năm 2016 (07:38 - 17/01/2017)
   Đóng điện dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo hòn nghệ (07:46 - 03/01/2017)
   Công điện Thượng khẩn của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam về triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển đông (13:37 - 14/12/2016)

Đầu trang