Trang chủ Đề án tổng thể sx, tái cơ cấu DN
 

Tập huấn công tác tái cơ cấu doanh nghiệp cho cán bộ công đoàn

Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn “Công đoàn với việc tham gia sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam” sáng nay (ngày 2/11), tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; ông Khuất Quang Mậu - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và gần 70 cán bộ công đoàn của các đơn vị trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn “Công đoàn với việc tham gia sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam”.

2 chuyên đề chính tại Hội nghị gồm: “Chủ trương và kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam” và “Công đoàn với việc tham gia sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN”.

Hội nghị nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt hiểu rõ những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như vai trò, nhiệm vụ của các tổ chức công đoàn trước, trong và sau khi thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu.

Theo ông Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, từ Hội nghị này, đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt cần tổ chức tuyên truyền, giải thích, phổ biến, vận động CNVCLĐ tham gia công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã giao; đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trong quá trình tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

Cùng với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp cũng phải được kiện toàn kịp thời để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ trực tiếp tham gia xây dựng phương án đổi mới doanh nghiệp, sắp xếp lao động cũng như thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động trong quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa trong EVN. 

EVN
Đánh giá bài viết:
In      Trở về
 
Các Đề án tổng thể sx, tái cơ cấu DN đã đưa
   Chính phủ ban hành Chương trình hành động về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (00:00 - 09/10/2017)
   EVN kỳ vọng phát hành cổ phiếu EVNGENCO 3 ra công chúng lần đầu trong tháng 12 năm nay (00:00 - 06/10/2017)
   EVN tích cực triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp (00:00 - 04/10/2017)
   Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp (00:00 - 21/09/2017)
   EVNFinance: Mở rộng hợp tác, phát triển sản phẩm cốt lõi (00:00 - 21/09/2017)
   EVN đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp (00:00 - 14/08/2017)
   Thực hiện đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực miền Nam giai đoạn 2017-2020 (15:07 - 12/08/2017)
   Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020 (15:03 - 12/08/2017)
   Tổ chức các phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2017 (00:00 - 14/07/2017)
   Ứng dụng khoa học công nghệ trong tái cơ cấu ngành Công Thương (00:00 - 06/06/2017)
   Đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công Thương giai đoạn 2017 - 2020 (00:00 - 17/05/2017)
   Tái cơ cấu EVN phù hợp thị trường điện cạnh tranh (00:00 - 22/04/2017)
   Thu xếp vốn cho các công trình điện: Khó đâu, gỡ đó (00:00 - 13/04/2017)
   Tái cơ cấu doanh nghiệp EVN: Đúng lộ trình, nhưng... (00:00 - 01/03/2017)
   Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Điện giai đoạn 2016 – 2020 (00:00 - 09/02/2017)

Đầu trang