Trang chủ Đề án tổng thể sx, tái cơ cấu DN
 

EVNNPC thoái vốn tại Công ty CP Thủy điện Nậm Mức

Ngày 18/12 tới, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức bán đấu giá 14.601.125 cổ phần, với tổng giá trị (tính theo mệnh giá) hơn 146 tỷ đồng của Công ty CP Thủy điện Nậm Mức do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sở hữu.

Đây là toàn bộ số cổ phần của EVNNPC tại Công ty CP Thủy điện Nậm Mức, chiếm 32,38% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại Công ty.

Mức giá khởi điểm là 17.100 đồng/cổ phần.

EVNNPC cho biết, việc thoái vốn giúp thu hồi vốn đầu tư và nằm trong kế hoạch tái cơ cấu các Tổng công ty của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Công ty CP Thủy điện Nậm Mức có vốn điều lệ 451.000.000.000 đồng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

EVN
Đánh giá bài viết:
  • Tags
In      Trở về
 
Các Đề án tổng thể sx, tái cơ cấu DN đã đưa
   Tái cơ cấu để phát triển bền vững (10:26 - 26/12/2017)
   Sắp bán đấu giá hơn 2,3 triệu cổ phần của EVNNPC tại Công ty Cổ phần Thiết bị điện miền Bắc (00:00 - 15/11/2017)
   Công đoàn Điện lực Việt Nam tham gia sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp (00:00 - 02/11/2017)
   Tập huấn công tác tái cơ cấu doanh nghiệp cho cán bộ công đoàn (00:00 - 02/11/2017)
   Chính phủ ban hành Chương trình hành động về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (00:00 - 09/10/2017)
   EVN kỳ vọng phát hành cổ phiếu EVNGENCO 3 ra công chúng lần đầu trong tháng 12 năm nay (00:00 - 06/10/2017)
   EVN tích cực triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp (00:00 - 04/10/2017)
   EVNFinance: Mở rộng hợp tác, phát triển sản phẩm cốt lõi (00:00 - 21/09/2017)
   Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp (00:00 - 21/09/2017)
   EVN đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp (00:00 - 14/08/2017)
   Thực hiện đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực miền Nam giai đoạn 2017-2020 (15:07 - 12/08/2017)
   Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020 (15:03 - 12/08/2017)
   Tổ chức các phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2017 (00:00 - 14/07/2017)
   Ứng dụng khoa học công nghệ trong tái cơ cấu ngành Công Thương (00:00 - 06/06/2017)
   Đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công Thương giai đoạn 2017 - 2020 (00:00 - 17/05/2017)

Đầu trang