Trang chủ Đề án tổng thể sx, tái cơ cấu DN Công bố thông tin các Công ty con của EVNSPC
 

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị điện VI NA SI NO do EVN SPC sở hữu

Ngày 06/11/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức bán đấu giá thành công cổ phần VI NA SI NO do Tổng công ty Điện lực miền Nam sở hữu tại Công ty Cổ phần Thiết bị điện VI NA SI NO, cụ thể:

Tổng số lượng cổ phần do EVN SPC sở hữu đưa ra đấu giá tại ngày 06/11/2018 là 4.849.000 cổ phần;

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;

Giá khởi điểm bán đấu giá: 14.020  đồng/cổ phần;

Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá là 10 nhà đầu tư; tương ướng với tổng khối lượng đăng ký mua đấu giá cổ phần là 10.504.000 cổ phần;

Giá đấu thành công bình quân là 14.042 đồng/ cổ phần (trong đó giá đấu thành công cao nhất là 14.050 đồng/cổ phần và giá đấu thành công thấp nhất là 14.030 đồng/cổ phần);

Tổng số lượng cổ phần đấu thành công và bán được là 4.849.000 cổ phần với tổng giá trị cổ phần bán được là 68.091.490.000 đồng;

Thông tin chi tiết cuộc đấu giá được công bố tại địa chỉ:

https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucResultDetail?id=41dc6da2-714d-43a5-9804-998c9d85f03b&rid=1128863194

Ban KTNB và GSTC - EVNSPC
Đánh giá bài viết:
  • Tags
In      Trở về
 
Các Công bố thông tin các Công ty con của EVNSPC đã đưa
   Trước thềm IPO: Nhân sự là thế mạnh của EVNGENCO 3 (14:43 - 25/01/2018)

Đầu trang