Trang chủ Tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời
 

PL 2: Các hạng mục kiểm tra ban đầu khi đấu nối và trong quá trình vận hành dự án ĐMTMN

Theo Hướng dẫn số 1532/EVN-KD, ngày 27/3/2019 V/v  hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà. Xem file TẠI ĐÂY

 

- - Ban KD EVNSPC
Đánh giá bài viết: