Trang chủ Tin EVN SPC
 

Năm 2019: Công ty Điện lực Trà Vinh đề ra 06 chỉ tiêu quan trọng để phấn đấu

Năm 2018, Công ty Điện lực Trà Vinh phối hợp Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch và phương án cung cấp điện; phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện với số điện năng lớn; ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh; phân bổ sản lượng điện năng tiêu thụ cho 762 cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước...

 

Thường xuyên kiểm tra lưới điện, hạn chế sụ cố đường dây, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đạt được của năm 2018, với mục tiêu của năm 2019: Đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn với chất lượng và dịch vụ khách hàng ngày càng nâng cao; triển khai áp dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động để sản xuất kinh doanh có lợi nhuận; thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Tổng công ty Điện lực miền Nam giao, Công ty Điện lực Trà Vinh đề ra 06 chỉ tiêu quan trọng để phấn đấu vào năm 2019: (01) Điện thương phẩm đạt 1,027 tỷ kilowatt, tăng 09% so với thực hiện năm 2018; (02) Tiết kiệm điện phấn đấu đạt 1,5% so với sản lượng điện thương phẩm Tổng công ty giao; (03) Tỷ lệ điện dùng để phân phối điện: chỉ tiêu pháp lệnh 5,19%, chỉ tiêu phấn đấu 5,05%; (04) Độ tin cậy cung cấp điện SAIDI (chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối) 358 phút, SAIFI (Chỉ số về số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối) 4,4 lần, MAIFI (chỉ số về số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối) 2,0 lần; (05) Mức độ hài lòng khách hàng đạt từ 8.0 điểm trở lên; (06) Đầu tư xây dựng theo nhu cầu vốn năm 2019 khoảng 51,2 tỷ đồng, với 14 công trình lưới điện phân phối, với tổng khối lượng 34,13km đường dây trung thế; 72,62km đường dây hạ thế; dung lượng trạm biến áp 9,76MVA.   

Trường Hiếu - PC Trà Vinh
Đánh giá bài viết:
  • Tags
In      Trở về
 
Các Tin EVN SPC đã đưa
   Công tác kiểm tra lưới điện mùa khô (16:12 - 12/04/2019)
   EVNSPC tăng cường hợp tác phát triển công nghệ số, công nghệ thông tin (16:10 - 12/04/2019)
   Nét mới trong đào tạo ngắn hạn của HEPC (16:12 - 20/03/2019)
   PC Bình Dương phấn đấu nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng (16:02 - 20/03/2019)
   Tổng công ty Điện lực miền Nam làm việc với Công ty Điện lực Bình Dương (15:57 - 25/02/2019)
   PC Bình Dương: Ứng dụng công nghệ mới vào công tác số hóa tài liệu (14:44 - 20/02/2019)
   Nhiệm vụ của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam 2019 (14:40 - 20/02/2019)
   EVN SPC triển khai kế hoạch Công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng năm 2019 (14:28 - 20/02/2019)
   Điện lực Dầu Tiếng thực hiện công tác an sinh xã hội (14:20 - 15/02/2019)
   Công ty Điện lực Bình Thuận thực hiện Chương trình “Thắp sáng niềm tin” (11:20 - 15/02/2019)
   Công ty Điện lực Bình Thuận tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019 (11:02 - 15/02/2019)
   Công ty Điện lực Bình Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (10:47 - 15/02/2019)
   Lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Nam (10:34 - 15/02/2019)
   Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 (10:25 - 15/02/2019)
   Công ty Điện lực Trà Vinh: “Dấu ấn” năm 2018 (10:11 - 15/02/2019)

Đầu trang