Trang chủ Tin EVN SPC
 

Hội nghị Người đại diện vốn Tổng công ty Điện lực miền Nam

Thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý người đại diện theo quy định tại Quy chế Quản trị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 238/QĐ-EVN ngày 28 tháng 8 năm 2018, gọi tắt là Quy chế 238, ngày 19 tháng 4 năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức Hội nghị Người đại diện vốn Tổng công ty Điện lực miền Nam tại các công ty con, công ty liên kết (năm đầu tiên sau khi chuyển đổi mô hình tổ chức: Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên).

Tại Hội nghị đã báo cáo tình hình thực hiện các nội dung về tình hình góp vốn, thoái vốn của EVN SPC tại các Công ty con, Công ty liên kết năm 2018; tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty con, Công ty liên kết năm 2018; tình hình chi trả cổ tức công ty cổ phần; phân tích hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của EVN SPC tại Công ty cổ phần; chỉ số về hiệu quả sử dụng vốn, phân tích một số chỉ số an toàn tài chính; công tác quản lý vốn và người đại diện, kiếm soát hoạt động đầu tư: Tình hình thực hiện chỉ đạo EVN SPC về đầu tư liên kết; Công tác kiểm soát hoạt động; Công tác thẩm định Nghị quyết, đánh giá người đại diện; Công tác ủy quyền đại diện dự họp và biểu quyết năm 2018; kết quả thực hiện tái cơ cấu thoái vốn năm 2018 theo chỉ đạo EVN. Đánh giá chung, năm 2018 các Công ty liên kết hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt, cổ tức được chia năm 2018 hầu hết tăng trưởng cao hơn năm 2017, tình hình tài chính ngày càng lành mạnh ổn định, an toàn và tự chủ, không có nợ xấu, tình hình và kế hoạch đầu tư trong tương lai cũng được định hướng rõ ràng và hiệu quả, đến ngày 31/12/2018 không ghi nhận công ty có thua lỗ hoặc lỗ lũy kế.

Cũng  tại Hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết  Hợp đồng ủy quyền đại diện quản lý phần vốn giữa ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch EVN SPC với Người đại diện quản lý phần vốn tại các tại các Công ty con, Công ty liên kết có vốn góp của Tổng công ty.

Lễ ký kết  Hợp đồng ủy quyền đại diện quản lý phần vốn giữa ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch EVN SPC với Người đại diện quản lý phần vốn tại các tại các Công ty con, Công ty liên kết có vốn góp của Tổng công ty.

Tới tham dự buổi ký kết có ông Nguyễn Minh Hải – Kiểm soát viên chuyên trách của EVN tại EVN SPC, Hội đồng thành viên EVN SPC, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam và Lãnh đạo, Người đại diện vốn của EVN SPC, thành viên ban kiểm soát các Công ty con, Công ty liên kết, bao gồm: Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Nam, CTCP Thủy điện miền Trung, CTCP Thủy Điện miền Nam, CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ, CTCP Đầu tư kinh doanh Điện lực TP.HCM.

Lễ ký kết  Hợp đồng ủy quyền đại diện quản lý phần vốn giữa ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch EVN SPC với Người đại diện quản lý phần vốn tại các tại các Công ty con, Công ty liên kết có vốn góp của Tổng công ty.

Hợp đồng ủy quyền đại diện quản lý phần vốn của EVN SPC tại các Công ty con, Công ty liên kết này quy định rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Người đại diện được ủy quyền quản lý phần vốn của EVN SPC tại doanh nghiệp; chức trách, nhiệm vụ cụ thể của Người đại diện trong công tác quản lý, phát triển vốn của EVN SPC tại doanh nghiệp. Việc ký kết nhằm tăng cường công tác quản lý của EVN SPC với Người đại diện, cũng như nâng cao trách nhiệm của Người đại diện tại các công ty có vốn góp của EVN SPC.

Vũ Thị Luyến - Ban TCNS EVNSPC
Đánh giá bài viết:
  • Tags
In      Trở về
 
Các Tin EVN SPC đã đưa
   Đóng điện và đưa vào vận hành công trình Lắp MBA T2-63MVA TBA 110kV T1 - Vĩnh Trường (13:32 - 25/04/2019)
   Năm 2019: Công ty Điện lực Trà Vinh đề ra 06 chỉ tiêu quan trọng để phấn đấu (16:25 - 12/04/2019)
   Công tác kiểm tra lưới điện mùa khô (16:12 - 12/04/2019)
   EVNSPC tăng cường hợp tác phát triển công nghệ số, công nghệ thông tin (16:10 - 12/04/2019)
   Nét mới trong đào tạo ngắn hạn của HEPC (16:12 - 20/03/2019)
   PC Bình Dương phấn đấu nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng (16:02 - 20/03/2019)
   Tổng công ty Điện lực miền Nam làm việc với Công ty Điện lực Bình Dương (15:57 - 25/02/2019)
   PC Bình Dương: Ứng dụng công nghệ mới vào công tác số hóa tài liệu (14:44 - 20/02/2019)
   Nhiệm vụ của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam 2019 (14:40 - 20/02/2019)
   EVN SPC triển khai kế hoạch Công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng năm 2019 (14:28 - 20/02/2019)
   Điện lực Dầu Tiếng thực hiện công tác an sinh xã hội (14:20 - 15/02/2019)
   Công ty Điện lực Bình Thuận thực hiện Chương trình “Thắp sáng niềm tin” (11:20 - 15/02/2019)
   Công ty Điện lực Bình Thuận tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019 (11:02 - 15/02/2019)
   Công ty Điện lực Bình Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (10:47 - 15/02/2019)
   Lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Nam (10:34 - 15/02/2019)

Đầu trang