Trang chủ Giới thiệu Báo cáo hoạt động QLCL
I. Tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng quý IV năm 2016: 1. Đánh giá giám sát định kỳ lần I hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 tại Cơ quan Tổng công ty đ...
 
I. Tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng quý III năm 2016: 1. Xem xét của Lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng lần I năm 2016 tại Cơ quan Tổng công ty Điện lực miề...
 
I. Tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng quý II năm 2016:...
 
I. Tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng quý I năm 2016:   ...
 
I. Tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng quý IV năm 2015: 1. Đánh giá tái chứng nhận hệ thống quản l&yacut...
 
I. Tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng quý III năm 2015:...
 
I. Tình hình thực hiện công tác QLCL quý II năm 2015:...
 
I. Tình hình thực hiện công tác QLCL quý I năm 2015: 1. Cuộc họp Xem xét của lãnh đạo về HTQLCL lần II năm 2014 đã đượ...
 
I.       Tình hình thực hiện công tác QLCL quý II năm 2014: 1.        Đã phổ biến Công văn V/v triển khai các côn...
 

Trang trước - Trang Sau