Thực hiện văn bản số 60/TTg – ĐMDN ngày 12-01-2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 799/QD9-BCT ngày 05-02-2010 của Bộ Công thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực miền Nam thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 2 và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

Tổng công ty Điện lực miền Nam quản lý lưới điện phân phối từ 110 kV trở xuống và kinh doanh bán điện trên địa bàn 21 tỉnh / thành phố phía Nam với các nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (kể cả Đồng Nai) như sau:

Địa bàn hoạt động:

21 Tỉnh/Thành phố phía Nam: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long; Cấp điện ra các huyện đảo phía Nam: Phú Quý, Côn Đảo, Trường Sa, Phú Quốc, xã Đảo huyện Kiên Hải (hòn Nghệ, Lại Sơn), tỉnh Kiên Giang.

Sản lượng điện thương phẩm:
60 tỷ 270 triệu kWh (Năm 2017)

Doanh thu:

97,05 ngàn tỷ đồng (Năm 2017)

Tổng số khách hàng sử dụng điện:
7,67 triệu hộ dân có điện (Tính đến 31/12/2017)

Vốn điều lệ:
12.357 tỷ đồng ( Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh ngày 30 tháng 05 năm 2016)

Tổng số nhân viên:
21.722 người (Năm 2017)

Bộ máy tổ chức:
Gồm 17 Phòng/Ban nghiệp vụ tại Cơ quan Tổng công ty, 20 Công ty Điện lực Tỉnh/Thành phố, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, Công ty Thí nghiệm điện miền Nam, Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Nam, Công ty Lưới điện cao thế miền Nam, Ban Quản lý dự án điện lực miền Nam, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam, Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam, Trung tâm Điều hành SCADA và Trường Cao đẳng điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân sự:
Tính đến tháng 12/2017, tổng số CBCNV Tổng công ty là  21.722 người. Trong đó Nam 18.494 (tỷ lệ 85,14%); nữ 3.288 (tỷ lệ 14,86%); Trình độ CBCNV trên đại học 1,90% , đại học 29,98%, cao đẳng và trung cấp khoảng 25,30 %, công nhân và trình độ khác 42,82%;

Thành tích, danh hiệu tiêu biểu:
Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2005), 1 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 Huân chương Lao động hạng Ba, 1 Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2014), 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2014).

Đầu tư phát triển

- Triển khai dự án cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên – Phú quốc và các công trình liên quan để cấp điện cho Huyện đảo Phú quốc, dự kiến hoàn thành năm 2014.

- Triển khai các dự án cấp điện cho 45.000 hộ dân tộc người Khmer tại Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Kiên Giang.

- Bảo đảm cấp điện cho các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương .

- Phối hợp với các địa phương xây dựng và trình duyệt qui hoạch điện giai đoạn 2011 đến 2015 có tính đến năm 2020, bàn các giải pháp để cấp điện cho tưới tiêu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp và phục vụ xuất khẩu, cho điện khi hóa phần còn lại của vùng nông thôn.

- Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao công tác quản lý điều hành, xây dựng hệ thống Scada và trạm 110 KV không người trực, cải tiến công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, phối hợp với các Ngân hàng để cải tiến công tác thu tiền điện, xây dựng các qui chế, qui định phù hợp với chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các qui định của pháp luật.

- Quan tâm chăm lo đời sống và thu nhập của CBCNV, thực hiện tốt việc nộp ngân sách và các hoạt động xã hội.

Các dự án cấp điện quan trọng giai đoạn 2011-2015+: 

- Dự án phân phối hiệu quả (DEP) vay vốn WB: gồm 35 công trình lưới điện 11kV và 01 công trình SCADA với các trạm biến áp không người trực. Tổng vốn đầu tư 3.177 tỷ đồng, thời gian thực hiện : 2013-2018,  với mục tiêu cải thiện hiệu quả phân phối điện năng cấp điện áp 110kV cho lưới điện khu vực phía Nam;

-  Dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn vay vốn KFW, tổng vốn đầu tư 1.117 tỷ đồng, thời gian thực hiện: 2010-2015, mục tiêu cải tạo, xây dựng mới lưới điện trung hạ thế ở 15 tỉnh thành phía Nam để giảm tổn thất điện năng và tăng độ tin cậy cung cấp điện;

- Dự án phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 vay vốn JICA: gồm 2 công trình trạm biến áp 220kV, 13 công trình lưới điện 110kV và 3 công trình lưới điện 22kV. Tổng vốn đầu tư: 1.636 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2015-2017. Với mục tiêu cải thiện lưới truyền tải và phân phối điện cấp điện áp 220kV-110kV-22kV;

- Dự án phát triển chính sách cải tạo lưới điện lần 3 (DPL3). Tổng vốn đầu tư 879 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2014-2016. Với mục tiêu cấp điện cho vùng nuôi tôm công nghiệp các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh; Cấp điện chong đèn thanh long tỉnh Long An; Mở rộng nguồn diesel đảo Phú Quý, Bình Thuận;

- Dự án cấp điện cho đồng bào Khmer các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Kiên Giang. Theo đó thực hiện giai đoạn 3 từ năm 2015-2016 cho 14.875 hộ dân tộc Khmer tại tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, tổng vốn đầu tư 190 tỷ;

- Dự án cấp điện cho Trung tâm Hành chính huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, tổng vốn đầu tư 55,5 tỷ, thời gian thực hiện 2014-2015, với mục tiêu cấp điện cho trung tâm hành chính huyện Kiên Hải từ lưới điện Quốc gia;

- Dự án cấp điện cho Xã đảo Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang, tổng vốn đầu tư 467,9 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2016, với mục tiêu cấp điện cho xã đảo Lại Sơn từ điện lưới Quốc gia;

- Dự án cấp điện cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang, tổng vốn đầu tư 140,3 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2016, với mục tiêu cấp điện cho xã đảo Hòn Nghệ từ điện lưới Quốc gia;

- Chương trình cấp điện theo quyết định số 2081/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, tổng vốn đầu tư 7.967 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2016-2020, với mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo tại 12 tỉnh.

Ngành nghề kinh doanh

Công nghiệp điện năng: sản xuất, phân phối, kinh doanh điện năng; Xuất nhập khẩu điện năng đến cấp 110kV; Chế tạo và sửa chữa thiết bị điện; Xây lắp đường dây và trạm điện; Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị chuyên ngành Điện; Kinh doanh vật tư, thiết bị điện; Khảo sát, lập quy hoạch lưới điện cấp quận, huyện; Khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tư, quản lý đấu thầu, xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ; Nhận thầu, thẩm định thiết kế, dự toán và giám sát thi công các công trình lưới điện đến cấp điện áp 500 kV; Tư vấn, lập dự án đầu tư, đấu thầu đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 500 kV; Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện đến cấp điện áp 500 kV; Sản xuất phần mềm, thiết kế trang web. Xây dựng, khai thác và lưu trữ dữ liệu; Tư vấn về phần cứng; thiết kế hệ thông máy tính tích hợp với hệ thống phần cứng, phần mềm và với các công nghệ truyền thông, quản lý máy tính và tích hợp mạng cục bộ; Quảng cáo thương mại;

Tổng công ty Điện lực miền Nam cam kết sẽ hết sức hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của đất nước, phát triển kinh tế xã hội của 21 tỉnh/ thành phố phía Nam, cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho nhân dân, cho khách hàng để không phụ lòng mong mỏi của Đảng, Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cấp chính quyền địa phương.