Thư viện hình ảnh

Chuyên mục:
Gặp mặt CBCNV nhân kỷ niệm 64 năm ngành Điện Việt Nam